Sait Şahin

Yazarlar

Cennete Ancak İnfak İle Girilir!

“Sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe birre/cennete ulaşamazsınız...”[...]

KUR’AN VE İSRAİLOĞULLARI! #KURANINMUCİZESİ

(... Sen dilediğin gibi hükmet! Sen ancak şu dünya hayatına hükmedersin!)[...]

Hayatın Bana Öğrettiklerinden

"Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terkettiler." (Fussilet, 30)[...]

İNSAN VE NEFSİ

. Yaptıkları yanlışlara ve kendi yanlış taraftarına, hemen masum (!) gerekçeler ve mazeretler bulurlar/oluştururlar.[...]

ALLAH’I UNUTANLAR KENDİLERİNİ UNUTURLAR!

“Ey iman edenler! Allah’ı unutan ve Allah’ın da kendilerini, kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın!” (Haşr Suresi, 19)[...]

KORKU (EĞİTİMİ)

Doğru olan; insanları, Allah’ın rahmeti ile müjdelemenin yanında Allah'ın azabı ile de korkutmadır. [...]

RİSALE-İ NUR VE İMAN

Risale-i Nur, Adil ve Vehhab Olanın, böyle bir imanın eliyle, biz kullarına bahşettiği büyük bir ihsanıdır.[...]