Mehmet Göktaş

Yazarlar

Siz bir tanesiniz ağabey!

“Ben olmasam da olur” diyebilir misiniz? Siz yoksanız orada başka hiç kimse yoktur.[...]

Vahiy Ortamında Soru Sorma Yasağı

Burada ince bir nokta vardır. Soru sormak aslında ilmin yarısıdır, ilim soru sormakla gelişir.  Özellikle “güzel soru sormak ilmin[...]

Kur’an’da Medine Medeniyet ve Karye

“Hiçbir ülke, yerleşim yeri yoktur ki, kıyamet gününden önce biz onu helak edecek ya da çetin bir azaba çarptıracak olmayalım. Bun[...]

Bir Peygamberin meydan okuyuşu

"Ben Allah'a dayanır ve O'na güvenirim. Ama yalnız O'na, O yeter bana zaten. O'ndan başka dostlara ve yardımcılara başvuracak deği[...]

Ey ismi en mübarek, şanı çok yüce olan!

Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah'a! [...]

EY ARAFAT YOLCULARI!

Madem ki Allah Teâlâ size böylesine büyük bir lütufta bulundu, öyleyse geliniz herkese nasip olmayan O'nun bu lütfunu ve ihsanını [...]

Hz. İbrahim kimlere seslenmişti?

“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar” (Bakara 146) [...]