Gazel

Gayrı göster Rabb'e Fâ`ik olduğun Hakk bâğını[...]

GAZEL

Dediler dar ağacından veririz cânımızı Gam değil kizb ile dâmdır bu zaman fitnesine[...]