Tarihte Bu Ay - Haziran 2015

İnzar - Tarihte Bu Ay
Tarihte bu ay... Haziran ayında vuku bulan ve hafızalara kazınan olaylardan bazıları...
Bir Bölge Bir Askere Teslim (6 Haziran 1936)

Dersim Direnişi kanlı bir şekilde bastırılmıştı. On üç bin insan öldürüldü. On üç bin insan sürgün edildi. Tarihe geçmeyen onlarca katliam gerçekleştirildi. Akabinde sükûneti sağlamak için(!), Dersim bölgesinde, Umumi bir müfettişlik kuruldu. Bu müfettişliğin başına asker Abdullah Alpdoğan getirildi. Bu askerin yetki sınırı yoktu. Kararları imzalamaya, düzeni sağlama bahanesi ile istediğini infaz etmeye, dilediğini sürgüne göndermeye, işkence etmeye, zindanlara atmaya yetkiliydi. Bu asker direk Atatürk’e bağlıydı. Bu askere bu yetkiyi verenler Ankara’da mecliste halkı ağalık rejimlerinden kurtarmak için, bu yetkiyi verdiklerini savunuyordu.

Muhammed Emin Ülkü’nün Şehadeti (11 Haziran 1992)

Seni kelimler anlatmaya kifayetsiz gelir. Âlimlerin anlamaya çalıştığı sahabenin yaşanan misallerinden biriydin. Henüz altı yaşında, ilim tedrisatına başlamıştın. Arkadaşların çocukça ve haklı olarak oynarken senin yaşantına ilmin edebi bir renk vermişti. Abdullah ibni Ömer gibi… Senin yaşın küçüktü ama buna rağmen Silvan sana küçük geliyordu. Yaşın on dörde geldiğinde İslami hareketin ön saflarında bulunma mesuliyetini taşıyordun. Senin konuştuğun meclislerde Seydalar seni dinlemeye hayran kalırdı. Ey şehit Muhammed Emin; Silvan senin gibilerini bağrında taşımanın şerefini ve acısını hep yaşayacaktır. Ey şehit! Senin okuduğun medreselerdeki Seydalar, feqiler sana hayran kaldı.

Ama küfrün çeteleri kalleştir. Küfrün çeteleri nankördür. Senin yaşın henüz yirmiydi. Henüz seni bekleyen nice gençler vardı. Kürdistan’a söyleyecek çok sözün vardı.

Ama küfrün elebaşları hazmedemezdiler. Pusu kurdular. Akşam vaktiydi. İnsaf tanımayan eller tetikleri çekti. Kurşunlar yağmur yağmur üzerine yağdı, Muhammed Emin… Bize anlatacaklarınla beraber Rabbine yükseldin ey Şehit.

PKK Güçlükonakta Katliam yaptı (11Haziran 1990)

PKK’nin kalabalık bir militan grubu ağır silahlarla Şırnak Güçlükonak Çevrimli köyüne baskın düzenledi. Yapılan saldırıda yirmi yedi kişi katledildi. Katledilenlerden on ikisi çocuk, yedisi kadındı.

Susa Camii Katliamı (26 Haziran 1992)

Mürtet örgüt genelde kendisi gibi düşünmeyen bütün Kürt halkına, özelde de İslam cemaati mensuplarına canice saldırıp katlediyordu. Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Susa köyüne PKK canileri Asker elbiselerini giyerek baskın yaptılar. Köy camisinde namaz kılan Müslümanları ablukaya alıp kurşun yağmuruna tuttular. Camii avlusunda on Müslüman şehit edildi.

Mehmed Sıddık Yılmaz’ın Şahadeti (20 Haziran 1992)

Mürtetler bir karar almıştı. Aldıkları karara göre Kürdistan’daki Müslümanlar ya kendilerine teslim olacak, ya memleketi terk edecek (ki bu durumda da can güvenlikleri olmayacaktı),ya da ölümlerden ölüm beğeneceklerdi. İslami hareket nefsi müdafaasının kararını aldı. İşte o zamandan sonra her türlü saldırı ve katliamlar başladı. Bu saldırılara karşı koyan gençlerden biriydi Muhammed Sıddık… Bir arkadaşı ile beraber dolaşırken mürtet örgütün militanlarının saldırısına uğradı. Çapraz kurşunlar her taraftan yağdı. Henüz yirmi iki yaşında olan Muhammed sıdık kanlar içinde yere secde ederek Rabbine yükseldi.

Emir Eri Diktatör, Muhammed Mursi’nin İstifa Etmesini İstedi (30 Haziran 2013)

Muhammed Mursi Mısır’da yapılan seçimlerde, halkın ezici bir çoğunluğu ile cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ama Kendilerini toplumların egemen mühendisleri olarak gören uluslararası güçler bunu hazmedemedi. Yerli işbirlikçilerinin eliyle küçük küçük sokak gösterileri tertiplediler. Bir iki faili meçhul olay işletildi. Ülkedeki bürokrasinin çalışmaması için çeşitli engeller çıkartıldı. Medya, sanki ülkede büyük bir kaos varmış gibi yalan ve manipule haberlerini ülkeye ve dünyaya büyük bir gürültü ile servis etti. Ama bütün bunlara rağmen Mısır halkı Cumhurbaşkanını büyük kitlelerle sahiplendi. Halk sokaklara ve alanlara indi. Mursi’yi düşürmeye karar verenler katliamları göze almıştılar. Demokrasi dedikleri gibi olursa demokrasidir. Aksi durumu kabul edilmez. Yerli emir eri Sisi 48 saatlik bir süre verdi ve Muhammed Mursi’nin istifa etmesini istedi

PKK, Kendisi Gibi Düşünmeyen Köyde Katliam Yaptı (20 Haziran 1987)

Devletin Kürt halkına yaptığı zulümlerden çok daha beter zulümler gerçekleştiren mürtet örgüt, halkı sindirmek için kendisi gibi düşünmeyen kesimleri öldürme ile tasfiye etmeye başladı. Bu kapsamda Ömerli ilçesinin Pınarcık köyüne ağır silahlarla saldıran kalabalık bir grup, köyde âdete canlı cansız namına neyi gördülerse kurşun yağmuruna tuttular. Neticede on altısı çocuk, altısı bayan toplamda altmış nüfuslu köyden otuz kişi katledildi. Sekiz ev ateşe verildi. Köylülere ait hayvanların çoğu telef edildi. Köyü terk ederlerken Olay yerine bir de yazılı bir bildiri bıraktılar. “daha fazla suç işlemeden PKK’ye teslim olun”

Devlet öldürüyor; “gelin, teslim olun, kurtulun” diyordu. Mürted örgüt öldürüyor “gelin, teslim olun” diyordu. ikisi de halkın huzuru için öldürüyorlarmış.

Şeyh Said Ve Arkadaşlarının İdam İnfazı (29 Haziran 1925)

Kürt halkı yoğun bir katliam döneminden geçirildi. Şeyh Sait ve Kırk beş dava arkadaşı ile beraber esir alındı. Esirlere İdam verildi. Bu idamı gerçekleştirenlerin bir kısmı eşlerini ve çocuklarını da getirmişlerdi.29 Haziran 1925 Pazar günü infazlar gerçekleştirildi.

İngilizlerin Kürtleri Bombardımana Tabi Tutması (17 Haziran 1917)

Şeyh Mahmut Berzenci İngilizlere karşı bir kıyam harekâtı başlattı. İran ve Iraktaki Kürtlerin birlikteliklerini sağladı. Büyük Kürdistan’ı İngilizlerin işgalinden kurtarmayı hedefliyordu. Kısa dönemde direniş bölgenin her tarafına yayıldı. Ama İngiliz kuvvetleri Berzenci kuvvetlerini havadan bombardıman ettiler. Binlerce insan katledildi. Şeyh Mahmut Berzenci yaralı bir halde esir alındı.

Mehmet Şadir / İnzar Dergisi – Haziran 2015 (129. Sayı)
 


 
27-06-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.