Okuma Yolunda Rota ve Pusula -2- Okumak, Yol Aramaktır…

Yusuf Akyüz
Okumak ve yazmak, bir anlamak ve anlatmak çabasıdır… Hayatı ve kâinatı okumak; hayatın akışı, içinde tezahür eden eşya ve hadiselerin verasını kurcalamak; hikmeti ve gaye planını araştırmak, maksada giden yolda bir adımdır okumak! Aynı zamanda çamurdan kurtulmak hakiki manada insan olmak çabasıdır okumak…
“Nun. Kaleme ve yazdıklarına and olsun.” (Kalem, 1)

(Her şeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir.” (İbn-i Ömer(r.a)’den rivayetle)

Okumak ve yazmak, bir anlamak ve anlatmak çabasıdır… Hayatı ve kâinatı okumak; hayatın akışı, içinde tezahür eden eşya ve hadiselerin verasını kurcalamak; hikmeti ve gaye planını araştırmak, maksada giden yolda bir adımdır okumak! Aynı zamanda çamurdan kurtulmak hakiki manada insan olmak çabasıdır okumak… İnsanla hayvanın arasına ayıran, insanı mümeyyiz ve üstün kılan en ehemmiyetli farktır, okumak… Yani insana okuyabilmek, yazabilmek, anlayabilmek ve anlatabilmek kabiliyeti bahşedilmiş, isimler öğretilmiştir. İnsanoğlu zatına nakşedilmiş bu ulvi mevhibeyi kullanabildiği nisbette temayüz edebilir: insaniyet hamulesi de (insanlık cevheri) işlenip geliştirildiği ölçüde rüşt ve kemaline erebilir, yoksa kolayca zayi olup gidebilir… Tıpkı elmas madeni gibi insan da işlenmeye (talim ve terbiye ile geliştirilmeye, eğitime) muhtaçtır….

YAZININ TÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!
  
24-03-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.