Meşguliyetlerimiz Ailemizle İlgilenmemize Engel Olmasın

Başyazı
Aile reisi, ailenin geçimini temin etmekle sorumlu olduğu gibi evin içinden de sorumludur. Zira evde sevgi, muhabbet ve güven ortamının oluşması ve çocukların eğitimi başlı başına bir sorumluluktur.
Bismillahirrahmanirrahim

“Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.” (Furkan: 74)

“Sizin kadınlarınız üzerinde elbette hakkınız vardır ve kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.” (Tirmizi)

Büyük bir değişim ve dönüşüme uğrayan toplum, aile müessesesini koruma noktasında büyük sorunlar yaşamaktadır. Bunu etrafımızdaki insanların hayat şekillerine ve aralarındaki ilişkilere bakarak rahatlıkla görebiliyoruz.

Toplumun menfi olarak etkilendiği en büyük etkenlerden biri sosyal medya yani internet dünyasıdır. İnsan hayatına yenilikler katan ve birçok faydaları olan iletişim araçlarının büyük zararlarına da tanık oluyoruz. Ölçüsüz bir şekilde kullanıldığında İslami hassasiyetlerin ortadan kalkması, İslami örf ve adetlerin hiçe sayılması gibi bir tehlikeyi içinde barındırmaktadır.

İnsanları ekranlara kilitleyen kimi programlarda ahlaki değerlerin önemsenmemesi, haram helal ölçülerinin gözetlenmemesi facialara ve yıkıma yol açmaktadır. Kitle iletişim araçlarının insanlarda yol açtığı huzursuzluklar, kargaşalar, geçimsizlikler ve boşanmaların yaygınlık kazandığına ve toplumun gittikçe İslami değerlerden uzaklaştığına tanık olmaktayız. Aile bireyleri arasında şiddetli gerginlikler, çekişmeler ve parçalanmalar yaşanmaktadır. Eskiden, bireyleri arasında sıkı bağlar bulunan ailelerde de duyarsızlıklar ve ilgisizliklerin yoğunlaştığı görülmektedir. Kimi insanlar ailesi ile aralarına büyük mesafeler koymuşken, sosyal medya aracılığıyla kurdukları ilişkiler sayesinde nerede ve kim oldukları belli olmayan insanlara bolca zaman ayırabilmektedirler. Böylece o karanlık dünyada dost maskesi takan meçhul birilerinin esiri olabilmektedir.

İslami duyarlılık sahibi aileleri hedef alan kimi odaklar, ailelerde güvensizlikler oluşturmayı ve bozmayı gerçekleştirmek için sosyal medyanın farklı versiyonlarını devreye sokmuş bulunmaktadırlar. Bunun sonucu olarak ailelerdeki geçimsizlikler her geçen gün artmakta, güvensizlikler, saygısızlıklar, çekişmeler ve neticesinde boşanmalara kadar varmaktadır.

Aile içerisinde iletişim, aileyi ayakta tutan muhabbet, çocuklarla yakından ilgilenme ve kontrolde tutma çabaları gittikçe zayıflamaktadır. Aile, sıcak ilişkilerin olduğu, insanın huzur bulduğu ve sükûneti yaşadığı güvenli bir liman olmalıdır. Evin reisi olan baba, eşi ve çocuklarıyla ilişkilerini muhabbet ve yakın alaka üzerine bina etmelidir. İnternet ile ilgilenen ev reisleri, ihtiyaçtan fazla sosyal medyayı kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Bilhassa bilgisayar oyunları ile meşgul olmaktan sakınarak aileleriyle yakından ilgilenmeli, maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin etmeli ve ailelerini numune bir İslami aile haline getirmek için çabalamalıdırlar.

İhtiyaçtan fazla bilgisayar, internet, sosyal medya ve bilgisayar oyunları ile meşgul olan Müslüman fertler, harama girmese bile zamanını boşa harcama noktasında mesuliyet altına girmekte ve aile fertleri arasında ülfetin azalmasına sebep olmaktadırlar.

Bozulmaların bu denli yoğunlaştığı bir zamanda örnek İslami aile her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Her bir baba İslami hizmet için yoğun çalışma içinde olsa bile, onların iaşesi için uğraşıyor olsa bile eşini, çocuklarını ihmal etmemeli, onlara zaman ayırmalıdır. İslami hizmet içerisinde olan veyahut çocuklarının iaşesi ile uğraşan aile reisi evine geldiğinde ölçüsüz bir şekilde bilgisayara ve internete yönelerek ailesini ihmal etmekten kaçınmalıdır.

Aile reisleri çocuklarının eğitimini asla ihmal etmemelidirler. Zira çocukların temel eğitim mekânı evdir. Evde ahlaki ve İslami eğitimin temeli sağlam atılmayınca çocukların dışarıdaki öldürücü dalgalara karşı ayakta kalmaları zorlaşır. İşin hassasiyetinden ve ortamın bozukluğundan dolayı babaların çocuklarıyla her zamankinden daha fazla ilgilenmeleri ve kendilerine daha çok zaman ayırmaları gerekmektedir. Eşini ve çocuklarını İslami çerçevede yetiştirmek için gayret göstermeyen, bu alanda ailesine gerekli zamanı ayırmayanların, ailevi ilişkilerde istenmeyen hadise ve olaylarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.

Çocuklara İslami ahlak ve İslami bilinç kazandırmak, ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlardandır. Zira bu eğitimi alamayan çocukların geleceği tehlikededir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, birçok hadis-i şeriflerinde buna dikkat çekmektedir: “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz” (Tirmizî, Birr, 33)

Aile reisi, ailenin geçimini temin etmekle sorumlu olduğu gibi evin içinden de sorumludur. Zira evde sevgi, muhabbet ve güven ortamının oluşması ve çocukların eğitimi başlı başına bir sorumluluktur.

Gün boyunca işte çalışan babanın eve dönünce dinlenmesi elbette ki onun hakkıdır. Ancak işten dönünce asık suratlı, sinirli ve gergin olmamalıdır. Tavır takınır gibi bir kenara çekilip aileyle ilişkilerini zayıflatmamalıdır. Televizyonun karşısına geçip çevresiyle ilişkisini kesmemelidir. Yine bilgisayar oyunları ve internete odaklanıp evdekilere ilgisiz kalmamalıdır.

Aile reisinin öncelikli görevi eşi ve çocuklarını sahiplenmektir. Onlarla yakından ilgilenmeli, evdeki ibadi ve eğitim programlarını düzenli şekilde takip etmelidir. Ailesi için özel zaman ayırmalıdır.

Toplumda İslami dönüşümün yaşanması ve bozulmaların önüne geçilmesi için her Müslüman, ailesini İslam’ın muhkem kalesi haline getirmelidir. Eşine ve çocuklarına İslami bilinç kazandırmalı, İslami alanda gerekli bilgilerle donatmalıdır. İslami aileler toplumun içerisinde örnek olmalı, insanların güven duydukları ve ümit bağladıkları bir seviyeye gelmelidirler.

Çocukları yetiştirme işi sadece anneye terk edilmemelidir. Çocukların yetiştirilmesinde anne kadar babanın da sorumluluğu vardır. Çocukların ilk mektebinin ev, ilk öğretmenlerinin de anne ve babaları olduğu unutulmamalıdır.

Resulullah Aleyhisselatu Vesselam; “Çocuğu olan onunla çocuklaşsın” (Deylemi) buyurarak, çocuklarla iletişimin önemine işaret etmektedir. Asık suratlı, asabi, kendisiyle konuşulmaya çekinilen, bir şey söylendiğinde sinirlenen ya da evdeki sorumluluklarına aldırmadan televizyona ya da internete dalıp zamanını buralarda harcayan bir baba, eşi ve çocuklarıyla gerekli iletişimi kuramaz ve onlara iyi bir öğretmen olamaz. Çocukların ihtiyaçtan fazla televizyona, bilgisayara, sokağa ve kötü arkadaşlara kaptırılmaması için onlara özel zaman ayırılmalı ve yakından ilgilenmelidir. Çocuklara sorumluluklar yüklenmeli ve takip edilmelidir. Düzenli şekilde Kur’an–ı Kerim ve İslami kitaplar okumaları sağlanmalıdır.

Bunlarla birlikte baba, ailesine karşı sorumluluklarını icrada en az şu noktalara dikkat etmelidir:

–Baba, çocuklarına yönelik İslami ve kültürel programlar yapmalı, İslami etkinliklere götürmelidir.

–Vakit namazlarına ve Cuma namazlarına çocuklarını beraberinde götürmelidir.

–Evine vaktinde dönüp ailesi ile zaman geçirmelidir.

–Ailesinin tüm sorunları ile ilgilenmeli, bu sorunların çözümünü başkalarına havale etmemelidir.

–Eşine ve çocuklarına duygularını dille ifade etmekle birlikte davranışlarıyla da onlara muhabbet beslediğini, onları önemsediğini göstermelidir.

–Ailesini tüm dış tehlikelerden, fitnelerden ve hilelerden korumalıdır.

–Çok titiz, çok sinirli, çok huysuz, çok konuşan ve çok sert olmamalı, her şeyde vasatı izlemeli, güzel huylu olmalı ve merhameti önde tutmalıdır.

–Çocuklarının İslami eğitimleri ve ahlaki gelişimleri ile yakından ilgilenmelidir. Okudukları eğitim kurumlarındaki durumlarını yakından izlemeli, bir olumsuzluk gördüğünde zamanında müdahale etmelidir.

–Zaman ve şartları müsaitse aile fertleriyle birlikte her gün bir miktar Kur’an–ı Kerim ve İslami konulardan ders yapmayı vird haline getirmelidir. Buna imkân yoksa haftada en az iki kez böyle bir programı uygulamalı, eşinin ve çocuklarının katılımını sağlamalıdır. Bu derslerde, aile bireylerinin ihtiyaç duydukları konular işlenmelidir.

–Eşinden, gücünün yetmediği, onur kırıcı, gayri ahlaki, zulme varan şeyler istememelidir. İlişkileri Kur’an ve sünnet çerçevesinde olmalıdır. Çocukların eğitimi için eşiyle yardımlaşarak hareket etmelidir.

Rabbim bizi, aile fertlerine karşı sorumluluklarını en güzel bir şekilde yerine getiren kullarından eylesin.

Allah’a emanet olun.

Başyazı – İnzar Dergisi – Mayıs 2016 (140. Sayı)
 
06-05-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.