Gün Doğmadan Neler Doğar

Yusuf Akyüz
Attığımız her adımda, Hayat yeni bir akışda, Güller, açar ilkbaharda, Her ân yeni bir ümîd var…
“O, hanginiz daha iyi amel işleyecek diye sizi imtihan etmek için hayatı ve ölümü yaratdı. O, Aziz ve Gafûrdur.” (Mülk,2)

“Allahım! Gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.”
“Allahu Teâla, hakkında hayır murad ettiği bir kimseyi musibete uğratır.” (Hadis-i Şerif)
                                                                                                               (Buharî, Rikak, 1: Merdâ, 1)
         Attığımız her adımda,
         Hayat yeni bir akışda,
         Güller, açar ilkbaharda,
         Her ân yeni bir ümîd var…
        
         Her gecenin sabahı var,
         Kışın sonu yine bahar,
         Her günün bir akşamı var,
         Gün doğmadan neler doğar…

         Ümîdvar ol, ye’se düşme,
         Umudunu hiç kaybetme,
         Yarın için kederlenme,
         Yarın yeni bir gün doğar…

         Ümîdsiz bir semte gitme,
         Boş yere kendini üzme,
         Sakın kimseyi incitme,
         Her şeyin bir hikmeti var…

         Hak’dan gelir ümîd bize,
         Sürûr verir gönlümüze,
         Sen de kulak ver bu söze,
         Kalblerin bir sâhibi var…

         Sana isâbet eden ok,
         Tesadüfe ihtimal yok,
         Musîbet için sebeb çok,
         Kulun nice hatası var…

         Başa gelecek bir şeye,
         Sebebler olur bahâne,
         Sakın sebeblerden bilme,
         Sebeblere hükmeden var…
        
         Nasîb olan her musîbet,
         Günahlara bir kefaret,
         O halde hâline şükret,
         Beterin de beteri var…

         Nasîb varsa gelir elbet,
         İster nimet, ister mihnet,
         Takdire razı ol, sabret,
         Olan şeyde bir hayır var…

         Kaybettiğin şeye yanma,
         Dünya kula kalır sanma,
         İmtihandan gâfil olma,
         Her anda bir imtihan var…

         Yaşadığın şu ân’a bak,
         Yarınları Hakk’a bırak,
         Lütuf Hak’dan gelir ancak,
         Hakk’ın da bir hesâbı var…

         Dünyâ yalan, ölüm gerçek,
         Her gelen bir gün gidecek,
         Sayılı nefes bitecek,
         Gafil insan boşa harcar…

         Nefes deyip geçme sakın,
         Bir gün hastaneye bakın,
         Bir nefes sıhhate muhtaç,
         Nice mechûl hasta yatar…

         İster acı, ister tatlı,
         Kimi yaya, kimi atlı,
         Gecekondu, yüksek katlı,
         Kabristanda kimler yatar…

         Dünyâda gerçek seâdet,
         Son nefesde bir şehâdet,
         Huzur ile teslimiyet,
         Rahmetinden ümîdim var…

Yusuf Akyüz / İnzar Dergisi – Ağustos 2016 (143. Sayı)
14-08-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.