Editör - Temmuz 2016

Editör
Bu ayki dosya konumuzu İslam’ın nazarında olması gereken tatile ayırdık. Şu an oturtulan tatil anlayışının ne kültürümüzle, ne değerlerimizle ne de bizim biyokimyamızla uyuşmayan bir tatil anlayışı olduğu üzerinde detaylı açıklamalar yapmışlar, hocalarımız.
Gündüzü bizim için çalışma geceyi de dinlenme zamanı kılan Allah’a hamd, Resulü Efendimiz Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun.

Salat ve selam mübah olan dinlenmeyi bile kendileri için uygun görmeyen, beşeri ihtiyaçlarını en asgari düzeyde tutma kararlılığını ömürlerinin temel ilkesi haline getiren selef-i salihine  ve kıyamete kadar onları bu kutlu yolda adım adım takip edecek olan tabilerine de olsun.

Gündüzün gecesinin olması gibi ya da orucun iftarının olması gibi her yorgunluğun bir tatili de vardır. Dinlenmek yani tatil tıpkı yemek, içmek gibi fıtri bir ihtiyaçtır. Ama nasıl ki aşırı yemek ihtiyaçtan değilse ve oburluk olarak isimleniyorsa ve nasıl aşırı harcamak cömertlik veya ihtiyaç giderme olarak değil de israf, haddi aşma olarak isimleniyorsa dinlenme/tatil de sınırları aşıldığı zaman dinlenme değil başıboşluk, haylazlık, sorumsuzluk olarak isimleniyor. Şimdiki algısıyla ise israf, boğazına kadar günahlara dalma, zamanı alabildiğince heder etmedir.

O yüzden Müslümanın çalışması gibi dinlenmesi de İslamî olmalıdır. Müslüman, İslam’ın esaslarına göre çalışır, İslam’ın esaslarına göre dinlenir. İslam’ın esaslarını dikkate alarak haram işlerde çalışmamak ama o işlerin tatilinde haram bir dinlenmeyi seçmek ağır bir çelişkidir.

Bu vesileyle bu ayki dosya konumuzu İslam’ın nazarında olması gereken tatile ayırdık. Şu an oturtulan tatil anlayışının ne kültürümüzle, ne değerlerimizle ne de bizim biyokimyamızla uyuşmayan bir tatil anlayışı olduğu üzerinde detaylı açıklamalar yapmışlar, hocalarımız.

Mehmet Şenlik hocamız İslam’ın ilkelerinin ışığında bu çağda bir Müslümanın tatilinin nasıl olması gerektiğini ele almış. Abdulkadir Turan hocamız ise çağın tatil anlayışının ve bu anlayışın peşine takılmış Müslüman bireyin içine düştüğü çelişkiyi ele almış. Tefsir köşesinde ise Araf Suresi 163. Ayet ışığında tatil düzenine tabi olmayan bir topluluğun helâk olması üzerinde durulmuş ve tatilin zarureti işlenmiş.

İbrahim Dağılma hocamız tarihteki İslam ümmetinin büyük şahsiyetlerini işlemeye devam ediyor.

Başyazı ise bugün eleştiri adı altında Müslümanların birbirlerini toplumun gözü önünde kötülemeleri hasleti üzerinde durup; Müslüman kardeşlerimizin hatalarını ekranların karşısında değil, bizzat birbirlerine söylemeleri gerekliliği üzerinde durmuş.

Sizleri derginizle başbaşa bırakırken,

Ramazan’da tuttuğunuz oruçlarınızın ve tüm ibadetlerinizin makbul olmasını Allah (c.c)’tan diler. Bayramınızı tebrik ederiz.

Editör / İnzar Dergisi – Temmuz 2016 (142. Sayı)
 
02-07-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.