Editör - Temmuz 2015

Editör
Ramazan ayı içerisinde olmamız hasebiyle konularımızı Ramazan ayının önceliklerinden seçtik. Ki bunların başında zekât konusu gelmektedir.
Bismihi Teâlâ

Allah (cc)’a hamd ediyoruz. Her halimizde… İçimizden, davamızın hakkaniyetine delil şahitler edindiği zaman da; düşmanlarımızı zelil, Müslümanları ise aziz kıldığı zaman da… Bize Ramazan gibi bereketli zamanlar hibe ettiği zaman da; sıkıntı dolu saniyelerden müteşekkil musibetlerle bizleri imtihan ettiği zaman da…

Allah (cc)’a hamd ediyoruz. Efendimiz Muhammed Mustafa’ya salat ve selam ediyoruz. O, şehadet okulunun üstadları olan Ehl-i Beytine ve Kutlu Ashabına da selam ediyoruz.

Başta bu kutlu dava için canlarını ortaya koyan şehidler olmak üzere, kıyamete kadar gelecek bu kutlu yolun takipçilerine de selam olsun.

Art arda üç şehidi, üç yiğidi, üç Kur`an fedaisini soğuk toprağın bağrına verdiğimiz bir süreç yaşadık. Şehadetin kokusunu tekrar almak güzel olsa da şehidlerin geride bıraktıkları yürekleri yanık anaları, dik durmaktan yorulmuş babaları, teselli bulmaya çalışan dul eşleri ve de yetimlerini görmek, onları bilmek insana acı veriyor. Yürek yakıyor. Keder yükü ağır geliyor yüreklere… Sabur olan Allah’tan tüm yakınlarına, eş ve dostlarına, evladü’ıyallerine sabır vermesini diliyoruz.

Şehidler ümmetin Rahman’a sundukları mukaddes adakları, zekâtlarıdırlar. Buna inanıyoruz.

Ramazan ayı içerisinde olmamız hasebiyle konularımızı Ramazan ayının önceliklerinden seçtik. Ki bunların başında zekât konusu gelmektedir. Abdulkadir Turan hocamız zekâtın İslam’ı sistem olarak da hem sosyalizmden ve hem de kapitalizmden ayıran en önemli unsur olduğunu dile getiren bir yazı kaleme almış. Abdulkuddus Yalçın hocamız hadisler ışığında değişik alt başlıklar altında birçok yönü ile zekâtı kaleme alırken Mehmet Şenlik hocamız da hem sosyal ve hem bireysel hayatımızdaki önemine değinen bir yazı kaleme almış.

Bunun dışında Abdulhakim Sonkaya hocamız ise Ramazan ayının bir diğer önemli ibadeti olan Hz. Resulullah salallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman terk etmediği sünneti, itikâf konusunu kendi üslubuyla kaleme almış.

Tefsir köşesinde ise Bakara suresi 185. Ayet ışığında Ramazanın Kur`an ayı olması dolayısıyla bu ayın kutlanması gereğine, Kur`an’ın melekuti özelliği dolayısıyla melekût âlemiyle beraber melekuti bir sıfata bürünerek kutlamanın yapılması gerektiğine işaret eden bir yazı bulunmaktadır.

Başyazımıza gelecek olursak… Müslümanların verdiği üç şehid ve bu çerçevedeki gündemine de işaret ederek Müslümanların yapması gerekenin, tek sorumlulukları olan çalışmanın gereği üzerinde ısrarla durmuş. Zira bizim mesul olduğumuz yegâne hakikat sa’y’dir. Muvaffakiyet ise Allah katındandır.

Sizleri derginizle baş başa bırakırken, oruçlarınızın makbul olmasını, bayramlarınızın mebrur olmasını Allahu Teâlâ’dan dilerim.

Editör / İnzar Dergisi – Temmuz 2015 (130. Sayı)
 


 
07-07-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.