Editör - Mayıs 2016

Editör
Ramazan’ın arefesindeyiz. Recebi bitirip Şaban’a giriyoruz. Ramazan için yoğun bir çabanın içine girmek lazım. Zira Ramazan misafirlik ayıdır. Tüm kulların dergâh-ı ilahiye misafir olduğu ay… Dergâh sahibinin huzurunda bir bedevilik, bir cahillik yapmamak için bugünden bir hazırlık içinde olmak lazım. Temizlenmek lazım. Tıpkı misafirliği giden beşerlerin hummalı bir hazırlanma içerisine girdikleri gibi bizim de hummalı bir iç temizlik yapmamız lazım. Bu sebeple bu ayki dosya konusunu nefis tezkiyesine ayırdık.
Allah’a hamd ederiz. Bize, bizden bir peygamber gönderen Zat-ı Akdes’e hamd ederiz. Göndermiş olduğu O Resule de salat ve selam ederiz. O resul ki bize Allah (c.c)’ın ayetlerini okudu, bize kitap ve hikmeti öğretti ve bizzat kendisi bizi temizleyip tezkiye etti. Sonrakilerimize de miras olarak bu yüce değerleri bıraktı.

Aynı şekilde O Resul’ün ehl-i beytine de ve kutlu ashabına da selam ederiz. Ayrıca kıyamete kadar bu yol üzere olup temizlenen her mü`mine de selam ederiz.

Güzel olan her şeyin yüzeyselinden ziyade deruni olanına rağbet vardır. Temizlik de öyle… Temizliğin her şekli ve nevi güzeldir. Ama deruni olan yani ruhu, kalbi, aklı ve fikri temizlik çok çok daha güzel ve elzemdir. Zira dünyevi temizlik insanı dünyada mürüvvet sahibi kıldığı gibi kalbi, ruhi, akli ve fikri temizlik de mü`mini ahirette mürüvvet sahibi kılar.

Kalb/ruh temizliği Allahu Teâlâ’nın verdiği emanete riayet etmek, emin olmaktır. Zira Allah (c.c) katında temiz/salim bir kalpten başka hiçbir sunak kabul edilmez. Bütün ibadetler, bütün salih ameller bu amaca matuftur, o da kalbi temiz tutmak, kirlenmesinin önüne geçmek ve bulaşabilen varsa kirleri temizlemek. İslam literatüründe buna nefs tezkiyesi denilir.

Ramazan’ın arefesindeyiz. Recebi bitirip Şaban’a giriyoruz. Ramazan için yoğun bir çabanın içine girmek lazım. Zira Ramazan misafirlik ayıdır. Tüm kulların dergâh-ı ilahiye misafir olduğu ay… Dergâh sahibinin huzurunda bir bedevilik, bir cahillik yapmamak için bugünden bir hazırlık içinde olmak lazım. Temizlenmek lazım. Tıpkı misafirliği giden beşerlerin hummalı bir hazırlanma içerisine girdikleri gibi bizim de hummalı bir iç temizlik yapmamız lazım.

Bu sebeple bu ayki dosya konusunu nefis tezkiyesine ayırdık.

Abdulkadir Turan, Mehmet Şenlik ve Abdulkuddüs Yalçın hocalarımız bu konuyu ele almışlar. Ayrıca tefsir köşesi de aynı şekilde bu konuyu işlemiş. Nefsimizle mücadelede çok yardımcı olacaklarına inanıyorum.

Bununla birlikte Mehmet Gülsever hocamız yaşanan dramların telafisinin olamayacağını güzel bir şekilde dillendiren bir hikâyeyi kaleme almış. Mehmet Said Çimen Hz. Ebu Derda’yı işlerken Sadullah Aydın da hicretle beraber Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mustazaflardan yana tercihini koyduğunu dillendiren bir yazı kaleme almış.

Başyazı ise hemen hemen hepimizin bir zaafı olan ailenin ihmali konusunu işlemiş. Her ne gerekçe ile olursa olsun, ister İslami hizmetlerimiz olsun isterse de başka meşguliyetlerimiz olsun bizim ailemizi ihmal etmemize bahane olamayacağını, mutlaka onlara zaman ayırmamız, aksi halde çok ağır durumlarla karşı karşıya kalabileceğimiz durumları yaşama durumunda kalacağımızı ifade etmiş.

Sizleri derginizle baş başa bırakırken içinde bulunduğumuz üç aylarınızın bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Editör - İnzar Dergisi / Mayıs 2016 (140. Sayı)
 
05-05-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.