Editör - Mayıs 2015

Editör
Bereketli bir mevsim içerisindeyiz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin halkımızın gündemine oturduğu, velisinden günahkârına her kesimden insanın efendimizi bir şekilde gündemine aldığı bir mevsimi geride bırakıyoruz. Ama Allah (c.c)’a şükürler olsun ki daha bereketli bir mevsime dâhil olmuş durumdayız. Allah (c.c)’ın mübarek kıldığı, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin çokça övdüğü ve bizi ısrarla teşvik ettiği mübarek üç aylar mevsimine dâhil oluyoruz.
Bismihi Teâlâ

Allah (c.c)’a hamd ediyoruz.

Verdiği nimetlerine şükrediyor, bela ve musibetlerine karşı da sabır diliyoruz. O’ndan dua ve sual ediyoruz ki; Receb’i bizler için bereketli kılsın ve bizi Ramazan’a ulaştırsın. Hem kendimizin, hem hane halkımızın, akraba ve dostlarımızın ve bütün ümmetin bu bereketlendirilmiş zamandan hakkıyla istifade etmeye müyesser kılmasını diliyoruz.

Efendimize salat ve selam olsun. Her haliyle örnekliğin zirvesini bize fiili olarak gösterip bizim ulvi makamlara ulaşmamızı bizden daha fazla bizler için dileyen Efendimize…

Aynı şekilde Onun ehl-i beytine ve kutlu ashabına da selam olsun. Bu yolda ehl-i beyt ve ashabına intisab eden bütün kıble ehline de aynı şekilde selam olsun.

Bereketli bir mevsim içerisindeyiz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin halkımızın gündemine oturduğu, velisinden günahkârına her kesimden insanın efendimizi bir şekilde gündemine aldığı bir mevsimi geride bırakıyoruz. Ama Allah (c.c)’a şükürler olsun ki daha bereketli bir mevsime dâhil olmuş durumdayız. Allah (c.c)’ın mübarek kıldığı, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin çokça övdüğü ve bizi ısrarla teşvik ettiği mübarek üç aylar mevsimine dâhil oluyoruz.

Dünyada çok seneler geçirdik. Her sene Allahu Teâlâ tekrar tekrar bu imkân ve fırsatları bizim önümüze sundu. Bizim afv ve mağfirete nail olmamız, ahiret yurdumuzu daha mamur hale getirmemiz, baş düşmanımız olan şeytana ve avanesine karşı daha güçlü olmamız için tekrar tekrar Allahu Teâlâ bu kutlu sofrayı önümüze koydu. Ama hakikat ki gereği gibi istifade edemedik. Aksi halde hala şeytan ve avaneleri ile boğuşma halinde olanlar değil şeytan ve avanelerini kendimizden hem uzak ve hem de ümitsiz hale sokmuş olanlardan olacaktık. Allah (c.c)’tan temennimiz bu sefer ki fırsatı kendisinden bir rahmetle Hz. Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin tavsiye ettiği şekilde değerlendirmemizdir.

Bu bağlamda Mehmet Emin Yıldırım hoca ile üç aylar üzerine yapılan değerli bir röportajı derginizde bulacaksınız. Kalbiniz ve aklınıza etki edecek ve dolayısıyla bu mübarek aylardan istifade noktasında sizi teşvik edecek açıklamalar barındırıyor. İstifade edeceğinizi umuyoruz.

Bunun dışında Mehmet Beşir Varol hocamız Nefsini muhattab aldığı ve isteyenin kendisini muhatab kabul edebileceği yazı dizisinin bu ay ki sayısında “özgürlük” denilen sihirli sözcüğün gerçek anlamını, hikmetini, o huri misal maşuk olan gerçek özgürlüğe nasıl ulaşılacağını ve aynı zamanda fıtri olan bu duygunun nasıl da istismar edildiğini ve aslında şeytan ve avanelerinin insanları bu özgürlük sloganı ile nasıl ebedi esarete mahkûm etmek istediklerini kaleme almış.

Abdulkadir Turan hocamız İmam Şafii hazretlerinin şahsında ilmin nasıl da herkesin ulaşabileceği en değerli hazine olduğunu kaleme almış. Mehmet Sait Çimen hocamız da sahabelerden Taif’in Habibü’n-Necar’ı olan Urve b. Mes’ud’un hayat hikâyesini kaleme almış. Ayrıca Faruk Hamza da Bakara suresinin 30’uncu ayeti ile başlayan ve insan cinsinin hakikatine ışık tutan ayetler ışığında insanı kaleme alan bir tefsir yazısı hazırlamış. Müstefit olacağına inanıyoruz.

Başyazımız ise bir Müslümanın görevini ifa ederken dikkat etmesi gereken tedriç ve önceliğe dikkat çekmiş. Ümmete kendini adamış Müslümanların sayılarının azlığı, imkânlarının kısıtlılığı göz önüne alındığında aslında davetçinin zamanının ehemmiyeti ve bu zamanı en bereketli bir şekilde değerlendirmesinin gerekliliği kendini ortaya koyuyor. Bu konuda yol gösterici bir başyazı bulacaksınız.

Sizi derginizle baş başa bırakırken bu mübarek zamanları en bereketli bir şekilde geçirmenizi bizlere, sizlere ve tüm Müslümanlara nasip etmesini Allahu Teâlâ’dan diliyoruz.

Allah’a emanet olunuz.

Editör / İnzar Dergisi – Mayıs 2015 (128. Sayı)
 


 
02-05-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.