Editör - Haziran 2015

Editör
Susa Camii katliamı da asırlardır yeryüzünü küfre dar eden mümin taifenin uğradığı katliamların yürek dağlayanlarındandır. Ama aynı zamanda küfrün ve zulmün çirkin yüzüne inen bir tokat, küfre kıyam mekânıdır.
Bismihi Teâla

Allah’a hamd olsun. Efendimize salat ve selam olsun. Onun ehl-i beytine, ashabına ve kıyamete kadar gelecek olan tüm müminlere selam olsun.

Kıyamete kadar gelecek müminler selam edilme makamındadırlar. Zira hiçbir devirde meydanı şeytanın avenelerine terk etmiş değiller. Öyle ki kimi büyük kimi de kalpleri dağlayan katliamlarla karşı karşıya kalmalarına, yardımsız ve mahrum bırakılmalarına rağmen şeytan ve avenelerine yeryüzünü dar etmeyi başarmışlar.

Susa Camii katliamı da asırlardır yeryüzünü küfre dar eden mümin taifenin uğradığı katliamların yürek dağlayanlarındandır. Ama aynı zamanda küfrün ve zulmün çirkin yüzüne inen bir tokat, küfre kıyam mekânıdır.

Yirmi altı Haziran Susa Camii katliamının yıldönümüdür. Bu münasebetle bu ay İnzar’da Susa Cami Katliamını anmak bir görevdir. İbrahim Dağılma hocamız bu konuya değinen bir yazı kaleme almış.

Bununla beraber yeryüzünden küfrü silme ameliyesi amilleri olan davetçilerin daha bereketli bir davet yürütebilmeleri için davetçinin yetiştirilmesi konusunu dosya konusu olarak seçtik. Bu bağlamda Abdulkadir Turan hocamız bir davetçinin önüne küfür cephesinin koyacağı ve tarih boyunca koyduğu alaya alma badiresini ele almış. Alaya almanın hedeflerini, etkilerini ve bunların bertaraf edilmesini ele almış. Mehmet Şenlik hocamız ise bir davetçide olmazsa olmaz özellikleri konu alan bir yazı kaleme almış. Tefsir köşesinde ise Bakara Suresi 120. Ayet-i kerimesinde “sana gelen bunca ilimden sonra eğer onların hevalarına uyacak olursan…” ibaresi bağlamında davetçinin rehber edinmesi gereken ilim ve aklın ikna edilmesi konusu işlenmiş.

Ayrıca davetçi, davet ve davetçinin yetiştirilmesi ile ilgili Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı ile yapılan uzun bir röportajı konu ile ilgili bulacaksınız. İstifade edeceğinizi umuyoruz.

Mehmet Said Çimen hocamız Kadisiyye Savaşı öncesi Sa’d bin Ebi Vakkas’ın İran kumandanı Rüstem’e gönderdiği elçiler konusunu işleyerek Müslümanların sahip oldukları insani değerlerle küfür cephesini nasıl dağıttıklarını, şeref sahibi Müslümanların izzetini ele alan bir konu hazırlamış.

Mehmet Beşir Varol hocamızın ise nefsini muhattap aldığı yazı dizisinin sekizincisini bu ay derginizde bulacaksınız. Bir müminin bütün insani ihtiyaçlarını ve de duygularını dâhil nasıl Allah (cc) için yapacağını gösteren bir prototipi sevgi üzerinden işlemiş. İnsanın kendisini sevmesini, aile ve akrabalarını sevmesini, insanları sevmesini, hayvan ve bitkileri ve hatta cemadatı sevmesinin vücubiyetini ve bu sevginin nasıl Allah (cc) için olması gerektiğini bir mutasavvıf edasında sizler için hazırlamış. Hayatta rehberlik edeceğine inandığımız bu yazı dizisinin önemle takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yusuf Akyüz de okuma üzerinde yazdığı yazı dizisinin beşincisini “Okumak örnek almaktır” alt başlığı ile hazırlamış. İslami bir okumanın başta Hz. Resulullah salallahu aleyhi ve sellemin ashabı olmak üzere selefin örnek alınması düsturu üzerine bina edilmesi gerektiğini vurgulamış.

Bunun dışında Abdulhakim Sonkaya hocamız sene içindeki ayları Arapça isimleri üzerinden manalandıran ve bunların insan psikolojisine yansımalarını ele alan bir yazı hazırlamış.

Başyazıya gelecek olursak. Başyazı “İstikamet üzerinde durmanın vücubiyeti”ni işlemiş. İstikamet üzerinde olmanın bir tercih değil Allah’ın emri olduğunu, böyle olması halinde Allahu Teâlâ’nın yardımının müminlerle beraber olacağını ve bunun eninde sonunda zaferi doğuracağını vurgulamış Başyazımız…

Sizleri derginizle başbaşa bırakırken Ramazan ayınızın bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Allah’a emanet olunuz.

Not: Yazarlarımızdan değerli seydamız Abdulkudüs Yalçın hocamızın valideleri Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Muhterem validemize Allah’tan rahmet seydamıza da sabr-ı cemiller niyaz ediyoruz.

Editör / İnzar Dergisi – Haziran 2015 (129. Sayı)
 


 
03-06-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.