• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Zülfikar Fırat

Bediüzzamanın “Haşir Risalesi” Bağlamında Ahiretin İspatı

Bediüzzaman Said-i Nursi’nin Risale-i Nur adlı eseri iman hakikatlerini ispatı dolayısıyla büyük önem ifade eder. O risalelerde bugünün insanının zihninde oluşan veya oluşturulmuş olan şüphe ve evhamlara akli deliller ile cevap verilerek imanda itminanın yolu gösterilir.

14-03-2015 0 Yorum
Devamını oku
İslami Harekette Terakki

İslami hareketin en önemli sorunlarından biri terakki yani ilerleme, yükselme ve gelişmedir. Daha doğru bir deyimle terakkinin gerçekleşmemesi, sığ ve dar kalıplar içerisinde kalarak ilerleyememedir.

18-12-2014 0 Yorum
Devamını oku
Bireysel Diriliş

Ebu Zer-i Ğıfari Allah Resül’ü (s.a.v.)’nün seçkin sahabelerinden biridir. Peygamberin yanında ilim ve hikmet öğrenmiş ve kendi istidadınca bildiği hakkı yaşamaya çalışmıştır. Deylemi’de geçtiği kadarıyla günün birinde bir adam Ebu Zer’e bir mektup yazar ve Ebu Zer’den kendisine mükemmel bir nasihatte bulunmasını ister.

25-10-2014 0 Yorum
Devamını oku
Kur’an’da Mü’minlerin Özellikleri

Hz. Ali halifeliği zamanında Kûfe’de olduğu bir sırada hutbede minberdedir. Hutbe okurken adamın biri ayağa kalkar ve Hz. Ali’nin hutbesini bölerek; “ Ey Mü’minlerin Emiri! Bana Mü’minlerin özelliklerinden bahset” der...

23-09-2014 0 Yorum
Devamını oku
Nasıl bir gençlik?

Günümüz dünyasında belki de üzerinde konuşulması gereken en önemli konulardan biri toplumun özelliklede İslam toplumunun, İslami cemiyet ve teşekküllerin nasıl bir gençlik modeli ortaya koyduğu, arzuladığıdır. Evet, nasıl bir gençlik…

13-08-2014 0 Yorum
Devamını oku