• İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016

Siracettin Aslan

Tabiat Hakkında Fikri Mülahazalar - 2 / Natüralizm & Bilim(sel)cilik

Önceki yazımızda tabiata ilişkin bir dizi okuma biçimlerinden söz etmiş ve tabiatın insan zihni kapasitesinin kavrayabileceği düzeyde yaratıldığını gündeme getirme çabasında olmuştuk. Bu makalede ise tabiatı kendinden müstakil bir biçimde ele alan natüralist yaklaşım üzerinde durmayı amaçlamaktayız.

13-04-2017 0 Yorum
Devamını oku
Tabiat Hakkında Fikri Mülahazalar - 1

Tabiat, başta insan dâhil olmak üzere bilinen bütün mevcudatın varlığa geldiği ve sistematik bir işleyiş ve yapıya sahip olduğu varlık alanlarından biridir. İnsanın özne olarak konumlandırıldığı ve süreç içerisinde tekâmül geçirdiği bu fenomenal alanda, kadimden bugüne gelinen süreçte çok farklı disiplin, gelenek ve öğretilerin, zerreden küreye sayısız araştırmalarının ve telakkilerinin bulunduğu muhakkaktır.

20-03-2017 0 Yorum
Devamını oku
Bir FETİH Daha YA RAB!

Kâinatın, var oluşa geliş süreci bakımından kaostan kozmosa ve kozmosun (kemâl) noktasından sonra tersine bir manevra ile bir süredir termodinamiğin ikinci yasasının/entropinin keşfettiği kozmostan kaosa doğru bir dizi bilimsel gerçekliklere konu olmaktadır. Kaos ve kozmos arasındaki ilişki, öncelik sonralık ilişkisi dolayımında ontolojik mefkûrenin konusu olduğu gibi kozmoloji ve kozmogonilerin temel ilgi alanlarıdır.

06-01-2017 0 Yorum
Devamını oku
Beşeri Bilmenin Sınırı: Gayb Âlemi

Dinî terminoloji şehadet ve gayb âlemleri olmak üzere iki varlık sahasından söz eder. Şehadet âlemi, görünür nesnelerin müşahedesini çeşitli şekillerde konu olan oluş ve bozuluşun meydana geldiği varlık sahası şeklinde telakki edilmektedir.

15-11-2016 0 Yorum
Devamını oku
Fikri Bir Cihetle “Hacc”ın Muhasebesi

Müslümanlar için “Yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır” (Al-i İmrân, 97) ayeti, çağları ve mekânları aşan evrensel bir mesajdır, çağrıdır.

13-08-2016 0 Yorum
Devamını oku