• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Siracettin Aslan

İsmail Raci Faruki (1921-1986) ve Çağdaş Bilginin İslamileştirilmesi Projesi

Farûkî, yakın tarihte İslam ümmetinin yetiştirdiği, çağdaş İslam bilim cemaatinin düşünce ve aksiyon üreten ender mütefekkirlerindendir. Farûkî`nin çalışma alanları, akademik çevrelerce her ne kadar mukayeseli dinler tarihi odaklı görülse de, sanat, düşünce tarihi, siyaset felsefesi, batı felsefesi ve teolojisi, ahlak metafiziği, epistemoloji, ontoloji gibi birçok disiplini ve alanı ihtiva eder.

11-09-2017 0 Yorum
Devamını oku
Düşünme`den Düşünceye…

Düşünmenin çıktısı, düzendir, saadettir, siyasettir, iktisattır ve bilumum tüm beşeri ve insani faaliyetlerin anlam dairesidir. Bu anlamlar kategorisinde düşünmenin başlangıç merdiveni, sonuçlarını şekillendirmesi, köken sağlaması ve süreç bakımından olabildiğince önem arz eder. Başka bir açıdan düşünmek, varlığı ve varlık içerisinde öznenin kendini konumlandırma arayışının temel saiklerinin ne olduğu ve aynı şekilde varlığı ve öznenin elde ettiği bilgi ve marifet üzerinde işleme tabi tutacağı “düşünce zemininin” ontolojik ve epistemolojik sacayakları yapılandırır.

11-07-2017 0 Yorum
Devamını oku
Tabiat Hakkında Fikri Mülahazalar - 2 / Natüralizm & Bilim(sel)cilik

Önceki yazımızda tabiata ilişkin bir dizi okuma biçimlerinden söz etmiş ve tabiatın insan zihni kapasitesinin kavrayabileceği düzeyde yaratıldığını gündeme getirme çabasında olmuştuk. Bu makalede ise tabiatı kendinden müstakil bir biçimde ele alan natüralist yaklaşım üzerinde durmayı amaçlamaktayız.

13-04-2017 0 Yorum
Devamını oku
Tabiat Hakkında Fikri Mülahazalar - 1

Tabiat, başta insan dâhil olmak üzere bilinen bütün mevcudatın varlığa geldiği ve sistematik bir işleyiş ve yapıya sahip olduğu varlık alanlarından biridir. İnsanın özne olarak konumlandırıldığı ve süreç içerisinde tekâmül geçirdiği bu fenomenal alanda, kadimden bugüne gelinen süreçte çok farklı disiplin, gelenek ve öğretilerin, zerreden küreye sayısız araştırmalarının ve telakkilerinin bulunduğu muhakkaktır.

20-03-2017 0 Yorum
Devamını oku
Bir FETİH Daha YA RAB!

Kâinatın, var oluşa geliş süreci bakımından kaostan kozmosa ve kozmosun (kemâl) noktasından sonra tersine bir manevra ile bir süredir termodinamiğin ikinci yasasının/entropinin keşfettiği kozmostan kaosa doğru bir dizi bilimsel gerçekliklere konu olmaktadır. Kaos ve kozmos arasındaki ilişki, öncelik sonralık ilişkisi dolayımında ontolojik mefkûrenin konusu olduğu gibi kozmoloji ve kozmogonilerin temel ilgi alanlarıdır.

06-01-2017 0 Yorum
Devamını oku