• İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016

Mehmet Zülküf Yel

Siyere ve İslam Tarihine Bakış - 31

Tarih boyunca kâfirler ve zalimler, hakikate değil zorbalığa ve zulme dayanmışlardır. Kurmuş oldukları düzenlerini zulüm üzerine tesis etmişlerdir. Küfür sistemlerinin adalet ve hak gibi bir kaygıları hiçbir zaman olmamıştır. Zayıflık ve mustazaflık onlar için ezmeye sebeptir. Temel hak ve özgürlükler i zorbalıkla gasp etmektedirler. Küfrün temel mantığı, zorbalık ve ceberrutluktur.

16-04-2017 0 Yorum
Devamını oku
Siyere ve İslam Tarihine Bakış - 30

Allah Azze ve Celle, zalimlere ve günahkârlara mühlet verir; ama asla küfür ve fasıklıklarını hesapsız bırakmaz. Davetin bütün delilleri tekâmüle erdikten sonra, azap sözü hak olur. Bu azabın tecellileri ise çok farklı şekillerde olmaktadır. Azap sözü hak olduktan sonra, İslam davetçileri artık zalimlerin uğradığı bu akibete üzülmemelidirler.

13-02-2017 0 Yorum
Devamını oku
Siyere ve İslam Tarihine Bakış - 29

İslamiyet’te teslimiyet esastır. İman, teslimiyeti gerektirir. Allah Azze ve Celle’nin emretmiş olduğu bir konuda mü’minlere,” işittik ve itaat ettik”, demek düşer. Dini teferruatlarda boğulmak, sağlıklı bir yaklaşım değildir. Din ile ilgili yükümlülüklerimiz bellidir. Bizden istenileni yapmak kâfidir.

14-01-2017 0 Yorum
Devamını oku
Siyere ve İslam Tarihine Bakış - 28

Hz. Musa’nın risalet ve mücadelesinde belirgin olarak yer tutan dikkat çekici kıssalardan birisi de, Hz. Musa’nın “ilim sahibi” bir zat ile olan karşılaşmasıdır. Bu kıssa, ibretlerle dolu olup, son derece çarpıcı bir kıssadır. “İlim sahibi” olarak zikredilen bu zat, bir peygamber ile olan münasebeti ve vakıf olduğu ilim göz önünde bulundurulduğunda Allah katında büyük bir mertebe sahibi olduğu şüphesizdir.

26-12-2016 0 Yorum
Devamını oku
Siyere ve İslam Tarihine Bakış - 27

Hak-batıl mücadelesinde, Hz. Musa(AS), öncelikle Firavun`la mücadele etti. Hz. Musa`nın(AS) kavmi ise, köle olarak muamele görüyor ve eziliyordu. Hz. Musa(AS) hak-batıl mücadelesini, zalimin zulmüne karşı kıyam etme ile birleştirmişti.

21-11-2016 0 Yorum
Devamını oku