• İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016

Mehmet Zeki Ergin

Peygamberin Şanı Yücedir O Esmaül Hüsnadan İkisiyle Birden Müsemma Olmuş Tek Kişidir

“Ha işte ‘Halil` zebihullah`ı unutup arşın ayaklarına yapışmış ve nefsi, nefsi diye feryad ediyor. Ve işte ‘Kelim` Harun`u unutmuş arşın ayaklarına yapışmış ve nefsi nefsi diye feryad ediyor. Ve işte şurada ‘Ruhullah` Meryem`i unutmuş. Arşın ayaklarına yapışmış. O da aynı şekilde; “Rabbim ben bugün nefsimin iflahından başka bir şeyi Senden dilemeye takat getirecek değilim” diye feryad ediyor.

08-04-2017 0 Yorum
Devamını oku
Ahaliyi İslamlaştirma Tesbih ve Zikir Ehlinin Vazifesidir

Sure-i celile yani Nasr/zafer suresi İslam anlayışındaki mükemmel fethe ve bu fetihten sonra mümin şahsiyetin yapacağı, yapması gerekenlere işaret ediyor. Ta ki bu zafer ve fetih insaniyetin ve İslamiyet`in ayaklarına dolanan büyük bir nikmete dönüşmesin, evvel emirde büyük bir nimet olduğu halde…

11-03-2017 0 Yorum
Devamını oku
Sila-i Rahime, Allah’ın Kudret Eliyle Bağladığı Bağa Saldırı Bir Fısk Saldırısıdır

Kişinin topluma, çevresine yakın eş ve dostuna ve akrabalarına karşı duyduğu hayâdan ötürü nehiylerden sakınıp emirlere yapışması gerçekte yaptırım gücü az bir olgu değildir. Hatta insanların çoğunluğunun amir etkenidir de denilebilir.

07-02-2017 0 Yorum
Devamını oku
Kalem; Yemin Edilen Mukaddes!

Zülfikar’ın sahibi İmam Ali (r.a) kalemin yüceliğini; “Kalem kılıçtan keskindir” özlü sözü ile ifade ediyor. Birileri bu veciz sözü, ileri medeniyetin temsilcileri olduklarını ispatlamak için intihal etmişlerse bile bu beliğ söz İmam Ali (r.a)’ye ait olan bir sözdür. Tıpkı “Hayatta en hakiki mürşîd ilimdir” sözünün ona ait olduğu gibi…

11-09-2016 0 Yorum
Devamını oku
Hadarat(Medeniyet) Tatilin de Sa’yin de Düzenliliğini Gerektirir

Rivayetlerde cumartesi ehli ya da ashab-ı sebt olarak anılırlar. Kıssaları ibret vesikası olarak anlatılır. Ben-i İsrail’den bir topluluk olup deniz kenarında kurdukları medeniyetle anılmışlar. Medeniyetin yükü ağırdır. Hiyerarşik ve düzenli bir çalışma sistemi gerektirir.

13-07-2016 0 Yorum
Devamını oku