• İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016

Mehmet Şenlik

Dinde Vahyin Kapsamı

Vahiy; Arapça bir kelime olup sözlükte: "Birinin kalbine bir şey ilka etmek, bir meseleyi anlatmak veya mesaj vermek" anlamlarına gelir. Vahyin diğer bir anlamı da "süratle gizli bir işaret" demektir. Bu öyle bir işarettir ki, bunu sadece görmüş olan anlayabilir.

05-08-2017 0 Yorum
Devamını oku
Kulluk Süresi Boyunca İman-Amel İlişkisi:

Kullukta, süreklilik ve düzenlilik esastır. Kulun hayatı, sürekli bir gözetim ve denetim altındadır. Kul Ef`ali mükellefe denilen İslam`ın vecibelerini hayatında yaşayıp yaşamadığının sınavını vermektedir. Bu vecibeler, kulun isteğine, keyfine ve zevkine göre değil, her zaman ve her zeminde mutlaka yapılması ve uyulması gereken esaslardır. Dolayısıyla imandan sonra Ef`ali mükellefe denilen bu vecibeleri yaşamanın zorunluluğu vardır.

10-07-2017 0 Yorum
Devamını oku
Peygamberler İnsanların En Derin Siyasileri idi

Siyaset Arapça bir kelime olup seyislikten gelmektedir. Seyislik ise bakıcılık ve rehberlik anlamlarını taşır. Sosyolojide siyaset, toplumları yönetme bilimi demektir. Bu anlamıyla siyaset, toplumun hukuktan ahlaka, eğitimden savunmaya kadar dâhili ve harici tüm işleri ve ilişkileri düzenleme, yürütme ve yönlendirme sanatıdır.

21-06-2017 0 Yorum
Devamını oku
İslam Toplumunda Zekâtın Yeri ve Önemi

İslam`da Zekât, beş temel esastan biridir. Toplumun zenginlerinden alınıp Kur`an nassıyla belirlenen 8 sınıfa verilmek üzere toplumsal bir yardımlaşma ve dayanışma sistemi ve mali bir ibadettir. Malı cimrilik kirlerinden arındırıp kişinin manevi temizlediğine ve malda berekete vesile olduğu için buna zekât denilmiştir.

19-05-2017 0 Yorum
Devamını oku
Vasat Ümmet Olmanın Özellikleri

Vasat Ümmet; ölçülü, dengeli, uyumlu ve hayırlı ümmet anlamında İslam ümmetini vasıflandıran Kur`anî bir terimdir. Vasat, ifrat ve tefritin ortası olan itidaldir. Diğer bir ifadeyle vasat, cimrilik ve savurganlığın ortası olan cömertliktir. Vasat, hayır ve şer bakımından övülme ve yerilmelerin aşırılığından kaçınarak orta yolu tutmaktır. (El Müfredat Fi Garaibil-Kur`an, 820)

11-04-2017 0 Yorum
Devamını oku