• İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016
  • İnzar Dergisi - Ekim 2016
  • İnzar Dergisi - Eylül 2016
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2016
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2016

Mehmet Şenlik

Vasat Ümmet Olmanın Özellikleri

Vasat Ümmet; ölçülü, dengeli, uyumlu ve hayırlı ümmet anlamında İslam ümmetini vasıflandıran Kur`anî bir terimdir. Vasat, ifrat ve tefritin ortası olan itidaldir. Diğer bir ifadeyle vasat, cimrilik ve savurganlığın ortası olan cömertliktir. Vasat, hayır ve şer bakımından övülme ve yerilmelerin aşırılığından kaçınarak orta yolu tutmaktır. (El Müfredat Fi Garaibil-Kur`an, 820)

11-04-2017 0 Yorum
Devamını oku
İsraf, Aşırı Lüks ve Konforun Zararları

İsraf; Arapça bir kelime olup, sa-re-fe kökünden gelir. Sa-re-fe, herhangi bir şeyde makul haddi aşmak demektir. Istılahta ise gayrimeşru (şer`i olmayan) bir gaye için mal sarf etmeye denir. İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz, yersiz ve aşırı tüketmesi demektir.

25-03-2017 0 Yorum
Devamını oku
Toplumsal Dayanışmada Sıla-i Rahim

İslam’da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak anne ve babanın yanı sıra diğer akrabaların da ziyaret edilip gözetilmesi son derece önemli bir prensiptir. Davette dahi evvela onlardan başlanması ve iyilik mülahaza ettiği her konuda onlara rehberlik edip yardımcı olması gereken hukuki ve ahlaki bir görevdir.

06-02-2017 0 Yorum
Devamını oku
Fetih ile İşgal Arasındaki Fark?

Fetih ile işgal arasındaki farkı ortaya koyabilmemiz için, önce fetih nedir, Neyi getirir? İşgal nedir, neyi götürür? Gerçeğinin tarifini ve analizini iyi yapmamız lazım.

05-01-2017 0 Yorum
Devamını oku
Yeryüzü Halifesi Olan İnsan

Âdem: Sözlükte “Yeryüzü” anlamına gelir. Istılahi manası ise, insanoğlunun ilk atası, ilk insan ve ilk peygamber demektir. İnsan, farklı iki şeyin birleşiminden meydana gelmiştir. Bu iki şeyden biri, yeryüzünden alınan toprak; diğeri ise, yüce Allah’ın kendi ruhundan ona üflemesidir. İnsan fıtratında etkisini gösterecek bu iki farklı unsura da çekebileceğinden dolayıdır ki, insandan hem iyilik, hem de kötülük sadır olması mümkündür. Yani insan hayır işlemeye de şer işlemeye de kabildir.

17-12-2016 0 Yorum
Devamını oku