• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Mehmet Şenlik

Veda Hutbesi Bakış Açısıyla Kadın Hakları

“Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah`tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah`ın bir emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların, aile şerefini korumaları ve evlerinizi sizin hoşlanmadığınız hiç kimseye açmamalarıdır. Eğer onlar, razı olmadığınız herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa onları hafifçe dövebilir, azarlayabilirsiniz...

09-02-2018 0 Yorum
Devamını oku
Fıkhi Hükümlerin Zamana Ve Şartlara Göre Değişmesi

Fıkhi hükümlerin değişmesinde etkin rol oynayan faktörlerden biri de çevre (mekân, iklim, coğrafya) faktörüdür. "İnsan yaşadığı ortamın ürünüdür." İnsan karakteri yaşadığı doğal ve sosyal ortamın oluşturduğu koşullara bağlı olarak biçimlenir. Farklı coğrafi bölgelerde, farklı iklim koşullarında yaşayan her insan topluluğu, farklı gelenek, adet, tarih, karakter ve özelliklere sahiptirler. Bu farklılığa bağlı olarak da sosyal yapıları farklı bir şekilde ortaya çıkar. Bunun tabii sonucu olarak da kurumları düzenleyen hukûki hükümler de farklı olacaktır.

08-12-2017 0 Yorum
Devamını oku
Mevlana Halid-İ Bağdadi`nin İlmi ve Tasavvufi Hareketi

Mevlana Halid, İslami ilimlerde her dalda mütehassıs ve üstün favkiyeti olmasına rağmen çok merak ettiği ledünni ilimlere bir türlü vakıf olamıyordu. Bunun için kâmil bir mürşide ihtiyacı olduğunu düşünerek hacca gidip İslam dünyasının her tarafından gelen birçok âlimle görüşüp tanıştı, amacı kâmil bir mürşid bulup ona intisab etmekti. Bir gün Medine`de Yemenli bir zata rastladı. Cahilin âlimden nasihat istemesi gibi ondan nasihat istedi.

13-11-2017 0 Yorum
Devamını oku
Mescid-İ Aksa`nın Tarihçesi ve Kutsiyeti

İşte Mescid-i Aksa`nın bu kutsiyetinden dolayıdır ki peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: `Sadece üç mescide ziyaret için sefer yapılır; Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim şu mescidim, yani Medine`deki Mescid-i Nebevidir." (İbni Mace)

12-10-2017 0 Yorum
Devamını oku
Bir Vahdet Projesi Olarak Hac:

Hac, İslam`ın diğer ibadetlerinden farklı olarak her bir nüsukünde adaletin en belirgin bir şekilde ilan edilip temsil edilen, bir vahdet ve kardeşlik projesidir. Hac, İslam`ın temel ibadetlerinden biri olmakla birlikte, sosyal adalettir de. Haccın sosyal yönünün en önemli özelliği, muayyen bir mevsimde yeryüzünün doğusundan batısından gelen Müslümanların Allah`ın evinde toplanmasıdır.

16-09-2017 0 Yorum
Devamını oku