• İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016

Mehmet Selim Sabaz

Vahiy ve Peygamberlik

Vahiy; gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, elçi gönderme, acele etme, seslenme, Yüce Allah`ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini peygamberlerine bildirmesi anlamında Kur`anî bir terimdir.

08-08-2017 0 Yorum
Devamını oku
İlim ve İrfan Yolcuları; Suffa Ashabı

Ashab-ı suffa tedris anlayışı, İslam medeniyet anlayışının oluşup yayılmasında çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Zira bu mektep o dönemde dürüst, emin, güvenilir insan tipini yani şu anda ihtiyaç duyduğumuz insan tipini üretiyor.

08-07-2017 0 Yorum
Devamını oku
İslam`da Siyaset ve Yönetim

İslam dini, hayatın her alanına müdahil olduğu gibi, fert ve toplum hayatını tanzim eden, ideal ve kusursuz bir idare ve devlet yönetim sistemi oluşturmuştur. Bu mükemmel sistemin temel unsurları olan yöneten ve yönetilenlerin temel sorumluluk ve yetkilerinin başlangıç ve bitiş sınırlarını en adil ve makul bir çerçeve içerisinde belirtmiştir.

12-06-2017 0 Yorum
Devamını oku
İmam-ı Azam Ebu Hanife (RA)

Asıl ismi Numan Bin Sabit olan İmam-Azam Ebu Hanife`yi (r.a) biz daha çok “Fakih” kimliği ile biliyoruz. Bu makalemizde biz ayrıca onu hak ve adaletin tesisi için uğraşan ve bu uğurda çektiği işkenceler sonucu canını veren bir mücahid olarak tanıyacağız.

07-05-2017 0 Yorum
Devamını oku
Siyer İnsanlığı Vahye Uydurma Projesidir

Siyer, manen tutulan yol ve gidiş mânâlarını taşıyan sîret kelimesinin çoğuludur. İnsanlığın atası Hazreti Adem (a.s)`dan Hatemül Enbiya Hz. Muhammed (s.a.v)`e kadar gelen ve insanlığı Allah`a kulluğa ve O`nun dışındaki tüm mabudları red ve inkâr etmeye davet eden peygamberlerin; insanları hak yola çağırmak için vazifelerini nasıl yaptıklarını, bu uğurda ne gibi meşakkat ve tehlikelere göğüs gerdiklerini anlatan ilme İslam Tarihi veya Siyer-i Enbiya (a.s) denir.

06-04-2017 0 Yorum
Devamını oku