• İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017

Mehmet Selim Sabaz

Bir Müceddid Olarak İmam-I Rabbani Ve Mücadelesi

Coğrafyamızın mazlum ve kimsesiz Müslümanları her türlü zulüm ve zorbalığa maruz kalırken, bu zulüm ve zorbalığın müsebbibi olan firavunlara, Hümanizm ve Hoşgörü adı altında yaranmaya ve yaklaşmaya çalışan bir kısım çevreler İslam`ın aksiyoner ve mücadeleci yönünü gizleyerek eksik ve yanlış bir din anlayışının yayılmasını sağladılar.

09-12-2017 0 Yorum
Devamını oku
Abdülkadir Geylani (Rh.) ve Nefs Terbiyesi

Abdülkadir-i Geylânî`nin tasavvufu, şeriata ve dinin zâhirî hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır. O, her an Kur`an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşar. Ona göre bir zâhidin hayatında görülebilecek derunî haller dinî ölçülerin dışına taşmamalıdır. Müridlerine hep, “Uyun, uydurmayın; itaat edin, muhalefet etmeyin, yakınmayın; temizlenin, kirlenmeyin” şeklinde tavsiyelerde bulunurdu. Kur`an`ın telhin ve teganni ile değil, tertil ve tecvid üzere okunmasını ister, aksine hareket etmeyi yasaklardı.

17-11-2017 0 Yorum
Devamını oku
Dünden Bugüne Haçlı Zihniyeti Ve Kudüs

Kadı Ebu Said el-Herevi, haykırarak ve arkasında söylediklerini onaylayan bir kalabalıkla Halife el-Mustazhirbillah`ın geniş divanına daldı. Saray erkânından bazı kişiler Kadı`yı yatıştırmayı deniyor fakat onları dinlemeden ateşli bir vaiz edasıyla orada bulunan herkesi mevki ve rütbesine aldırmadan paylıyor:

18-10-2017 0 Yorum
Devamını oku
Ensar Muhacir Kardeşliği ve Günümüze Yansımaları

Günümüz materyalist dünyasında karşılıksız sevme, karşılıksız verme kavramlarına hayat veren insanların sayılarının azalması, toplumdaki buhran ve anarşinin temel sebeplerindendir. Özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda, ‘Allah size emanetleri, onları taşıyabilecek olanlara yüklemenizi ve insanlar arasında hüküm verirken adalete uygun hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor! Hiç kuşkusuz Allah işiten ve görendir.` (Nisa - 58)

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku
Vahiy ve Peygamberlik

Vahiy; gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, elçi gönderme, acele etme, seslenme, Yüce Allah`ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini peygamberlerine bildirmesi anlamında Kur`anî bir terimdir.

08-08-2017 0 Yorum
Devamını oku