• İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016

Mehmet Selim Sabaz

Dünden Bugüne Haçlı Zihniyeti Ve Kudüs

Kadı Ebu Said el-Herevi, haykırarak ve arkasında söylediklerini onaylayan bir kalabalıkla Halife el-Mustazhirbillah`ın geniş divanına daldı. Saray erkânından bazı kişiler Kadı`yı yatıştırmayı deniyor fakat onları dinlemeden ateşli bir vaiz edasıyla orada bulunan herkesi mevki ve rütbesine aldırmadan paylıyor:

18-10-2017 0 Yorum
Devamını oku
Ensar Muhacir Kardeşliği ve Günümüze Yansımaları

Günümüz materyalist dünyasında karşılıksız sevme, karşılıksız verme kavramlarına hayat veren insanların sayılarının azalması, toplumdaki buhran ve anarşinin temel sebeplerindendir. Özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda, ‘Allah size emanetleri, onları taşıyabilecek olanlara yüklemenizi ve insanlar arasında hüküm verirken adalete uygun hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor! Hiç kuşkusuz Allah işiten ve görendir.` (Nisa - 58)

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku
Vahiy ve Peygamberlik

Vahiy; gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, elçi gönderme, acele etme, seslenme, Yüce Allah`ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini peygamberlerine bildirmesi anlamında Kur`anî bir terimdir.

08-08-2017 0 Yorum
Devamını oku
İlim ve İrfan Yolcuları; Suffa Ashabı

Ashab-ı suffa tedris anlayışı, İslam medeniyet anlayışının oluşup yayılmasında çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Zira bu mektep o dönemde dürüst, emin, güvenilir insan tipini yani şu anda ihtiyaç duyduğumuz insan tipini üretiyor.

08-07-2017 0 Yorum
Devamını oku
İslam`da Siyaset ve Yönetim

İslam dini, hayatın her alanına müdahil olduğu gibi, fert ve toplum hayatını tanzim eden, ideal ve kusursuz bir idare ve devlet yönetim sistemi oluşturmuştur. Bu mükemmel sistemin temel unsurları olan yöneten ve yönetilenlerin temel sorumluluk ve yetkilerinin başlangıç ve bitiş sınırlarını en adil ve makul bir çerçeve içerisinde belirtmiştir.

12-06-2017 0 Yorum
Devamını oku