• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Mehmet Selim Sabaz

Mücadele ve Azminin Bedelini Canıyla Ödeyen Bir Çınar İSKİLİPLİ ATIF HOCA

1924 yılında Fatih Dersiamı iken bir risale yayınladı, ‘Frenk Mukallidliği ve Şapka`. Yayınlanmasından 16 ay sonra ‘Şapka Kanunu` adıyla bilinen en önemli batılılaşma, batıya benzeme hamlesi başlatıldı. Halk`tan çok ciddi tepkiler aldı. Tepki gösterenler acımasız bir şekilde cezalandırıldı. Sürgün ve idam cezaları da verilen cezalardandı. Atıf Hoca`nın yazdığı risale de isyana dayanak sayılır. Hiç bir kanun, öncesine şamil olmadığı halde, bir gece evinden alınıp gözaltına alınır.

12-02-2018 0 Yorum
Devamını oku
Türkçe Ezan Dayatması Ve Kemalist Baskılar

Kemalist zorbalık Ezan`ı Türkçe`ye çevirmekle durmadı. Bunun yanı sıra Kutsal kitabımız Kur`an-ı Kerim`in öğrenilmesinin önüne de türlü türlü engeller çıkaran bu karanlık dönemde halkın mücadelesi de kararlılıkla devam etti. Tek parti döneminin sona erdiği 1950 seçimlerinin ardından ise bu yasakların kaldırılması için çalışmalar daha da arttı. Büyük bir çoğunlukla iktidara gelen Adnan Menderes hükümeti tarafından TBMM`ye verilen...

14-01-2018 0 Yorum
Devamını oku
Bir Müceddid Olarak İmam-I Rabbani Ve Mücadelesi

Coğrafyamızın mazlum ve kimsesiz Müslümanları her türlü zulüm ve zorbalığa maruz kalırken, bu zulüm ve zorbalığın müsebbibi olan firavunlara, Hümanizm ve Hoşgörü adı altında yaranmaya ve yaklaşmaya çalışan bir kısım çevreler İslam`ın aksiyoner ve mücadeleci yönünü gizleyerek eksik ve yanlış bir din anlayışının yayılmasını sağladılar.

09-12-2017 0 Yorum
Devamını oku
Abdülkadir Geylani (Rh.) ve Nefs Terbiyesi

Abdülkadir-i Geylânî`nin tasavvufu, şeriata ve dinin zâhirî hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır. O, her an Kur`an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşar. Ona göre bir zâhidin hayatında görülebilecek derunî haller dinî ölçülerin dışına taşmamalıdır. Müridlerine hep, “Uyun, uydurmayın; itaat edin, muhalefet etmeyin, yakınmayın; temizlenin, kirlenmeyin” şeklinde tavsiyelerde bulunurdu. Kur`an`ın telhin ve teganni ile değil, tertil ve tecvid üzere okunmasını ister, aksine hareket etmeyi yasaklardı.

17-11-2017 0 Yorum
Devamını oku
Dünden Bugüne Haçlı Zihniyeti Ve Kudüs

Kadı Ebu Said el-Herevi, haykırarak ve arkasında söylediklerini onaylayan bir kalabalıkla Halife el-Mustazhirbillah`ın geniş divanına daldı. Saray erkânından bazı kişiler Kadı`yı yatıştırmayı deniyor fakat onları dinlemeden ateşli bir vaiz edasıyla orada bulunan herkesi mevki ve rütbesine aldırmadan paylıyor:

18-10-2017 0 Yorum
Devamını oku