• İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016
  • İnzar Dergisi - Ekim 2016
  • İnzar Dergisi - Eylül 2016
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2016
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2016

Mehmet Selim Sabaz

Siyer İnsanlığı Vahye Uydurma Projesidir

Siyer, manen tutulan yol ve gidiş mânâlarını taşıyan sîret kelimesinin çoğuludur. İnsanlığın atası Hazreti Adem (a.s)`dan Hatemül Enbiya Hz. Muhammed (s.a.v)`e kadar gelen ve insanlığı Allah`a kulluğa ve O`nun dışındaki tüm mabudları red ve inkâr etmeye davet eden peygamberlerin; insanları hak yola çağırmak için vazifelerini nasıl yaptıklarını, bu uğurda ne gibi meşakkat ve tehlikelere göğüs gerdiklerini anlatan ilme İslam Tarihi veya Siyer-i Enbiya (a.s) denir.

06-04-2017 0 Yorum
Devamını oku
Ahiret İnancı ile Konfor Hastalığının Tedavisi

Ahiret; lügatte diğeri, öteki, başka, sonraki vb. anlamlara gelir. Istılahta ise; Ahiret kavramıyla hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat kastedilmektedir.

09-03-2017 0 Yorum
Devamını oku
Allah’a Yakınlaşmada Bir Vesile Olarak Sıla-i Rahim

Allah’a yakınlaşmak, O’na kurbiyet kesbetmek, O’nun dışındaki tüm varlıklardan gelecek fayda ve zararın ancak O’nun izin ve iradesi ile olduğunu yakinen inanmayı getirir. O’nu zat ve sıfatları ile tanımak, O’nun kader ve kazasına inkıyad ile Onun dışındaki tüm ilah taslaklarını elinin tersiyle bir tarafa bırakmayı getirir.

08-02-2017 0 Yorum
Devamını oku
Feth-İ Mübin

Arap Yarımadası’nın batısında, Kızıldeniz’in doğusunda yer alan Mekke , Hicaz Bölgesi’nin merkezi ve İslam aleminin en kutsal şehridir.Mekke İslamiyet öncesinde de Arap Yarımadası’nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi.

09-01-2017 0 Yorum
Devamını oku
İnsanın Fıtratı ve Halifeliği

İnsan Eşref-i mahlûkat olarak yaratılmıştır. Kendisine verilen yetenek ve kabiliyetlerle Hak/Batıl, Doğru/Yanlış’ ı birbirinden temyiz edebiliyor. Seçme hürriyetini kullanıp yönünü tayin ederken de tabiatıyla sonuçlarına da katlanacaktır.

20-12-2016 0 Yorum
Devamını oku