• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Mehmet Beşir Varol

Ey Nefsim! -11-

Ey Nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, Onun al, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! Daha hesap günü gelmeden ve hatalarını düzeltme fırsatın var iken muhasebeni yapman için bazı ayet ve hadislerle sana bazı mesuliyet ve mükellefiyetlerini hatırlatmaya çalıştığım önceki yazımıza devam etmek istiyorum.

07-09-2015 0 Yorum
Devamını oku
Ey Nefsim! -10-

Ey nefsim! Kendini muhasebeye çekmen için sana bazı ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri hatırlatmak istiyorum. Zira önünde çok çetin bir hesap günü vardır ve o günde sorgu Kur`an ve sünnete göre bir hayat yaşayıp yaşamadığınla ilgili olacaktır...

11-08-2015 0 Yorum
Devamını oku
Ey Nefsim! -9-

Allahu Teâlâ sevgisi ile ilgili dersimize devam etmek istemekteyim. Zira bu konu her şeyin başı ve esasıdır. Allah sevgisi üzerine kurulan hayat ve yaşayış gerçek manada doğru bir hayattır. Rahmet ve sevgi peygamberi olan hazreti Muhammed’in şu hadisinin ışığında dersimize devam ederiz:

11-07-2015 0 Yorum
Devamını oku
Ey Nefsim! -8-

Ey Nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, O`nun âl, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! Şu zikredeceğim hadis-i şerifleri iyice okuyup ezberle ve masivayı sevmekte, onunla maddi ve manevi bağı kurmakta kendine rehber et. Aksi takdirde senin sevgin aks’ul amel yapar. Tersine teper veya meyvesiz kalacaktır.

07-06-2015 0 Yorum
Devamını oku
Ey Nefsim! -7-

Darb-i mesel “eve kapıdan giriniz”dir. Yani her işe tabii yolundan başlayın. Yani bir Müslüman yapacağı her şeyi, Allah ve peygamberinin meşru gösterdikleri ve emrettikleri şekilde yapması gerekmektedir. Aksi takdirde, o yapılan şey kişiyi hedeflediği ilahi rızaya ve ebedi saadete vardıramaz. Hatta dünyevi hedefe de vardıramaz ve aksü’l-amelle netice vermesi büyük ihtimaldir.

04-05-2015 0 Yorum
Devamını oku