• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İbrahim Dağılma

Kudüs Ve Aksa Mücahidi Şeyh İzzeddin El-Kassam -1-

El-Kassam, zamanının Müslümanlarının bilgi yönüyle geri kalmışlığı ve batı taklitçiliğinin ortaya çıkardığı ahlaki çöküntü karşısında üzgündür; ama bunun izalesi yolunda da hassastır. İzzeddin el-Kassam`a göre Müslümanları yabancı kültüründen, işgalinden ve istilasından korumanın ve kurtarmanın tek ve en doğru yolu İslami diriliş ve direniştir. Öğrencileri, arkadaşları ve ailesi İzzeddin el-Kassam`ı hep güler yüzlü yönüyle anlatmışlar. O, dindarlığı yüzünün güleçliğiyle uyumlu olan bir karaktere sahiptir.

20-01-2018 0 Yorum
Devamını oku
Akif ve Milliyetçilik -2-

Bir zamanlar, Akif`le fikri planda zıt ve Türk ırkçısı olan, bir dönem Türkçülük akımının önemli kurumlarından “Türk Ocağı”nın başkanlığını yapan Hamdullah Suphi`nin “İstiklal Marşı”nı yazdırmak istemesindeki ısrar niçindir? Aralarındaki görüş farklılığını çok iyi bilmesine rağmen Hamdullah Suphi, Akif`i yıllar öncesinden takdir etmekte, onu benimsemekte ve İslamcı kimliğiyle onu selamlamaktadır. Bu hakikati kendisi Maarif görevinden ayrıldıktan sonra bir komisyona hakkındaki rapor üzerine konuşurken şöyle ifade eder:

23-11-2017 0 Yorum
Devamını oku
Akif Ve Milliyetçilik -1-

Herkesin bir Leylâsı vardır. Kavuşmak istediği, özlem duyduğu, uğruna mücadele ettiği bir Leylâ. Mehmed Akif`in Leylâsı ise, milletiydi; kavmi değil, milleti... Müslüman kavimlerinin cehalet ve sefalete duçar olduğu, aynı zamanda birbiriyle boğuştuğu bir zamanda onları millete çağırmıştı Mehmed Akif.

22-10-2017 0 Yorum
Devamını oku
Allahu Ekber Nidasıyla Yaşamak İçin Ölüme Sevdalanan Ama İmam: Şeyh Ömer Abdurrahman -4-

“Biz Amerika`ya eman ve ahd ile geldik-ki bu vizedir-biz vize ile buraya geldik. Ve bizim eman ile geldiğimiz bir yerde eylem yapmamız İslam hukukuna, İslam fıkhına uygun değildir çünkü biz ahd sahibiyiz.` Allah-u Teâlâ buyuruyor ki: ‘İnnel ahde kane mesulen/ Ahd`den mesulsünüz!` Böyle iken biz verdiğimiz bir ahdi bozamayız. Biz Amerika`ya kaygan ve kritik bir zemine oturmak için gelmedik, güveni bozmak için gelmedik. Aksine istikrarlı ve güven ortamını bulmak istedik ki davamızı daha rahat anlatalım, daha rahat sesimizi yükseltelim.”

20-09-2017 0 Yorum
Devamını oku
Allahu Ekber Nidasıyla Yaşamak İçin Ölüme Sevdalanan Ama İmam: Şeyh Ömer Abdurrahman -3-

Ömer Abdurrahman, 1980`lerin ortalarında Sovyetlerin işgaline karşı direnişin devam ettiği Afganistan`a gider. Eritre`de, Somali`de başka yerlerde Filipinler`de Müslümanların durumu aynı şekilde iyi değildi; ama Şeyh Ömer Abdurrahman bu alanda daha çok kendisi faaliyet göstermeye başlar ve orada Abdullah Azzam ve Usame Bin Ladin ile birlikte başka ülkelerden gelen gönüllüleri cepheye gönderen Mektebul Hadamatı (Hizmet Bürosu) kurar.

20-08-2017 0 Yorum
Devamını oku