• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Faruk Hamza

İnsan Denen Ma’lumun Hakikati

Kur`an-ı Kerim, (Fatiha suresini saymazsak ki aslında Fatiha Ümmü’l-Kitap olarak aslında Kur`an’ın bir fihristesi mesabesindedir başlangıcı değil) insanı tanıtmaktan önce insanı üç sınıfa ayırıyor ve bu sınıfların tanıtımı ile başlıyor.

10-05-2015 0 Yorum
Devamını oku
Yetimlerine İkram Eden Bir Toplum İç Barışı Sağlamış Demektir

Allah (c.c) tarafından insana fazla malın verilmesi, rızkının bol ve geniş olması, nimetlere gark edilmesi bir üstünlük aracı mıdır? Bu, insanın Allah (c.c) katında kerim bir kul olduğunun delili midir? Yoksa sırf bir imtihan aracı mıdır?

13-04-2015 0 Yorum
Devamını oku
Cennetle Müjdelenenler, Ömürlerini Salih Amelle Dokuyanlardır

İslam’ın ahiret inancına vermiş olduğu ehemmiyeti Kur`an-ı Kerimin ilk ayetlerinde konuyu ele alışından anlamak mümkündür. Zira muttakinlerin vasıflarını sıralayan Bakara Suresinin ilk ayetlerinde özellikler...

11-03-2015 0 Yorum
Devamını oku
Hikmet, Hane-i Saadetindeki Kadının Vakarıdır

Bir insan niye riyakârlık/gösteriş yapma ihtiyacı hisseder. Eğer derinlemesine bir psikolojik inceleme yapılacak olursa, görünür bir şeye sahip olmadığından olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır.

10-02-2015 0 Yorum
Devamını oku
Tefekkür: Bağımlı Taklidi İman Derecesinden Yakin Makamına Yükselten İbadettir

Allah azze ve celle yeryüzünde kendisi adına hilafet edecek olan yaratılan en son mahlukun bir çok şeyden özgür hareket etmesini dilediği için onu irade sahibi yapmış. Bu, hilafet makamında olduğunun, hilafet makamının ise her kes için şamil olduğunun karşı konulamaz delilidir.

08-01-2015 0 Yorum
Devamını oku