• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Dr. Nevvaf Tekruri

Tevbe

Tövbe; sözlükte dönmeyi ve yönelmeyi ya da geçmişte yapılanlardan vazgeçmeyi ifade eder. Istılah olarak ise tövbe, günah olduğu için bir fiili işlemekten vazgeçip gelecekte de onu işlememeye azmetmek ve geçmiş günahlarını hayır işleyerek telafi etmeye çalışmaktır.

16-03-2013 0 Yorum
Devamını oku
Müslüman Ailenin Yeri, Önemi ve Üzerinde Kurulduğu Temel Esaslar

Allah (cc) “Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan bu ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun” (Tahrim: 6) “ Allaha ibadet edin Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ve anne babaya iyilikte bulunun” (Nisa:36) “Onda sakinleşesiniz diye sizden sizin için eşler yaratması ve aranıza sevgiyi ve rahmeti yerleştirmesi Onun ayetlerindendir” (Rum:21) diye buyurur.

27-02-2013 0 Yorum
Devamını oku
Hamas Hareketi… Tanımı, Doğuşu Ve Gelişme Merhaleleri

Hamas; 14. 12. 1987 yılında kuruldu. Ancak bu tarih hareketin Filistin`de ilan edildiği tarihtir. Hareket bundan önce 1937`de Sabri Abidin liderliğinde İhvan-ı Müslimin hareketinin Filistin kolu olarak Hayfa ve Kudüs ile Suriye`nin Deyr ez-Zur şehrinde kurulmuş bir harekettir.

21-01-2013 0 Yorum
Devamını oku
İslam Şeriatında Hadisin / Sünnetin Yeri

Sünnet ve hadis, İslam hukuk metodolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bundan mahrum olmak büyük bir sorundur ve bu durumda Allah`ın murad buyurduğu şekilde İslam ahkâmından istinbat-çıkarım yapmak mümkün değildir.

16-10-2012 0 Yorum
Devamını oku
İslam`da Malın Korunması Meselesi

Şeriatın beş temel maksadı var. Bunlar, dinin korunması, canın korunması, neslin korunması, aklın ve malın korunması… Şeriatın maksatları kavramı; hüküm koyucunun (Allah c.c) koyduğu hükümlerde korunmasını ve ...

26-06-2012 0 Yorum
Devamını oku