• İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016
  • İnzar Dergisi - Ekim 2016
  • İnzar Dergisi - Eylül 2016
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2016
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2016

Başyazı

Davet Yolunda Kararlılık ve İ`tidal

İslamî toplumun en güzel özelliklerinden biri –ki okuyucularımızı ve kardeşlerimizi de bu şekilde biliyoruz– konuşmaktan çok amele odaklanmasıdır. Alınan kararları ve çözüm yollarını haram ve günah olmadıkça yerine getirmek için tüm imkânlarını kullanmalarıdır. Bu bakımdan sadece “okuyan, konuşan ve yazan” değil, aynı zamanda “dinleyen, anlayan ve yaşayan” olup bunu karakter haline getirmeli ve bu özelliklere haiz çok sayıda davetçinin yetişmesine ön ayak olmalıyız.

03-04-2017 0 Yorum
Devamını oku
Dünyevileşme Müslümanlar İçin Büyük Bir Tehlikedir

Dünyevileşme dendiğinde; sosyal, siyasi, ekonomik, manevi ve ahlaki, kısaca bütün alanlarda emeğin, gücün ve imkânların dünyevî unsurlara yoğunlaştırılması, İslami değerlerin göz ardı edilmesi, yani her şeyde önceliğin dünyaya verilmesidir. İnsanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna düşmesi ve İslam`a kayıtsız kalmasıdır.

04-03-2017 0 Yorum
Devamını oku
Allah Yaptıklarımızdan Haberdardır

Eleştiri ve tartışma kültürünün Müslümana yakışır şekilde olması sadece yüz yüze yapılan görüşmelerle sınırlı olmamalıdır. Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılan ve adına sosyal medya denilen sanal âlemde de Müslümanın vakarına yakışır şekilde olmalıdır. “Karşı taraf nasılsa beni tanımıyor, bu nedenle söylediğim sözlerin ölçülü olmasına gerek yoktur” şeklindeki anlayıştan şiddetle kaçınmak gerekir.

03-02-2017 0 Yorum
Devamını oku
İslami Vahdet

Ehli kıblenin birbirleriyle uğraşmalarını, birbirleriyle kavgalı ve savaş halinde olmalarını tasvip etmiyoruz ve inşallah bu tür kavgalara ne sözlerimizle ne de fiilimizle bu güne kadar taraf olmadığımız gibi bundan sonra da taraf olmayacağız...

04-01-2017 0 Yorum
Devamını oku
İttihad

Birçok yerde olduğu gibi özellikle bugün halen ümmetin kanayan bir yarası durumunda olan Irak ve Suriye’de emperyalist güçlerin olayları ele alırken kullandıkları kavramlara dikkat edersek mesele daha net olarak anlaşılır: “Şii Milisler, Sünni Milisler, Ilımlılar, Radikaller, Sünni Türkmenler, Şii Türkmenler, Kürt peşmergeler…” Bu kavramların hiçbiri bize ait değildir. İslam toplumu kendisini bu şekilde tanımlayıp tasnif etmez/ etmemelidir. Maalesef bazı Müslümanların bu noktada gösterdikleri zaaflar nedeniyle kâfirlere, şeytan ve dostlarına yem oluyoruz, onların elinde istedikleri istikamet ve hedefte kullanılmaya müsait olan birer alet oluyoruz. Birbirimizin kanını dökmeye devam ediyoruz.

03-12-2016 0 Yorum
Devamını oku