• İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016
  • İnzar Dergisi - Kasım 2016

Başyazı

Günümüzün Sinsi Tehlikesi: Ahlaki Yozlaşma

Fert ve aile olarak evde, sokakta, okulda, iş yerinde yozlaşma ve sapmalardan kedimizi muhafaza edelim. Bunu şahsımızda, çocuklarımızda sair aile efradımızda başarırsak, yakın irtibatta olduğumuz şahıslarda da başarırız. Yakın irtibatta olduğumuz şahıslarda başarırsak akraba, dost ve yakınlarımızda da başarırız. Sonuçta toplumumuzda ve halkımızda bunu başarmış oluruz. Sabırla, şefkatle, bıkmadan bunu yapalım. Rabbimizin bize vaadi, Peygamberimizin ise müjdesi vardır. Biz onun için olursak O da bizim için olur, bize çıkış yollarını gösterir, üzerimizdeki nimetlerini artırır.

04-08-2017 0 Yorum
Devamını oku
Her şeyin hesabı çok iyi yapılmalı

Dünyadaki gelişmeler bizi; âlim şahsiyetler, İslami camialar, davetçi kimlikleriyle tanınan şahsiyetler ve değişik oluşumlarla karşı karşıya getirebileceği gibi İslam coğrafyasında yanlış söylem ve pratikleriyle Ümmetin bir kısmını dışlayıcı düşünce ve pratiğe sahip oluşumlarla da karşı karşıya getirebilir.

03-07-2017 0 Yorum
Devamını oku
Dava Eri En İyi Olmaya Layıktır

İnsanlar olarak, dağların yüklenmekten kaçındığı bir sorumluluğu yüklenmiş bulunmaktayız. İnsan ve Müslüman olmanın sorumluluğunun ağırlığını hissetmekteyiz. Mensubu olduğumuz davanın hizmetkârı olduğumuz için şükrediyor, bunun hakkını vermek için uğraşıyor, gereğini yapabilmek için Rabbimizden yardım diliyoruz.

04-06-2017 0 Yorum
Devamını oku
Tavsiye ve Hatırlatmalar

Fert ve cemiyet olarak İslami hizmetlerin yapılmasının zarureti ve farziyeti konusunda hiç bir Müslümanın itirazı yoktur. Ancak uygulanan usul, hikmete uygun hareket etme, ifrat, tefrit, tedricilik ve hizmetlerin sürekliliği konusunda bakış ve anlayışta sorunlar ve anlaşmazlıklar vardır.

03-05-2017 0 Yorum
Devamını oku
Davet Yolunda Kararlılık ve İ`tidal

İslamî toplumun en güzel özelliklerinden biri –ki okuyucularımızı ve kardeşlerimizi de bu şekilde biliyoruz– konuşmaktan çok amele odaklanmasıdır. Alınan kararları ve çözüm yollarını haram ve günah olmadıkça yerine getirmek için tüm imkânlarını kullanmalarıdır. Bu bakımdan sadece “okuyan, konuşan ve yazan” değil, aynı zamanda “dinleyen, anlayan ve yaşayan” olup bunu karakter haline getirmeli ve bu özelliklere haiz çok sayıda davetçinin yetişmesine ön ayak olmalıyız.

03-04-2017 0 Yorum
Devamını oku