• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Abdulkadir Turan

Veda Hutbesi Bağlamında Güven Toplumu

Veda Hutbesi, Allah`ın Resulü ile ümmeti arasında bir mukavele olduğu gibi ümmetin iç emniyetiyle alakalı, bugünün Batılı ifadeleriyle bir deklarasyondur, bir manifestodur. Resulûllah salallahü aleyhi vesellem, ümmetin iç emniyetini bireylerin birbirlerinden emin olmasında görmüş; bu hususta ısrarlı tavsiyelerde bulunmuş ve bu tavsiyelerde bulunduğuna dair Allah`ı şahit kıldığı gibi kendisini dinleyenleri de şahit kılmıştır.

08-02-2018 0 Yorum
Devamını oku
“Şans Oyunları” Yasaklanmalıdır

Kumar, “umut oluşturma” ve “umut yıkma” özelliğiyle kişiye şoklar yaşatır; bu şoklar, onda agresif tutumlara yol açar; onu saldırganlaştırır; etrafındakilere bağırma, onlara karşı şiddete başvurma ya da mala zarar verme gibi davranışlara götürür. Kumarın yaygın olduğu ülkelerde yapılan araştırmalarda kumarın yaygın boşanma sebepleri arasında olduğu anlaşılmıştır. Kumar, bunun yanında kişiyle diğer yakınları arasındaki bağa zarar vermekte; onun çevresiyle sağlıklı bir sosyal ilişki kurmasını engellemektedir.

11-01-2018 0 Yorum
Devamını oku
20. Yüzyılda İhya Hareketleri…

20. yüzyılın başlarına geldiğimizde Şeyh Halid`in bu yaklaşımı Müslümanların bir kısmı arasında taraftar bulmaya devam etmiş; Kafkasya, Cezayir, Filistin gibi yerlerde o görüşler üzerinden dış düşmana karşı cihad edilirken Türkiye ve Endonezya`da ise sisteme karşı fiili ayaklanma zuhur etmişti. Ancak Şeyh Halid, ferdi yetiştirme ve toplumu tarikat çatısı altına alma konusunda hem Müslüman hem kâfirlerce methedilen tarihî...

07-12-2017 0 Yorum
Devamını oku
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Onlar, bu yönleriyle birer toplum önderi konumuna yükselmişler; Osmanlı`nın gelişmeyi engelleyici, bütünlüğü bozucu, bağımsızlığı zedeliyici modernleşmesinin karşısında dururken emperyalistlerin fiili işgal çabalarına karşı da cihadın önderi olmuşlardır. Bu hâlleriyle emperyalistlerin olduğu kadar onların içerideki modernist bağlılarının da hedefi haline gelmişlerdir.

14-11-2017 0 Yorum
Devamını oku
İlim ve İttihad Önderi Olarak Selahaddin-i Eyyubi

Selâhaddîn, Nûredddin Mahmud`un vefatından sonra da bu takdir edilen tutumu sürdürdü. Nûreddin Mahmud`un mirasçılarından kendisine muhalefet edenlerin başını çektiği Musul-Halep ittifakı ordusunu 22 Nisan 1176`da Tel Sultan`da ağır bir yenilgiye uğrattığı hâlde ve Halep-Musul ordusunun Haçlılarla işbirliği yaptığını bilmesine rağmen orduyu toplayan II. Seyfeddin dahil bütün emirleri affetti, affetmekle kalmadı, mallarını kendilerine iade etti....

10-10-2017 0 Yorum
Devamını oku