• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Abdulhakim Sonkaya

Hikmet Kaseleri - 24

“Rabbin seninle vedalaşmadı ve sana darılmadı” (Duha:3) Ayette geçen “maa qale” kızartma ve kavurma anlamındaki “qali” ile bağlantılıdır. Yani Rabbin seni kızartmadı. Yağda kavurmadı. Ayrılığın ateşinde seni kavurmadı. Senin kendi yağınla kavrulmana razı olmadı. Bilakis Hak Teâlâ sana kavurmayan kızartmayan o nuru verdi. Hani “kendi yağıyla kavrulmak” diye bir söz vardır. İşte Allah (cc) buna razı değildir. Kullarının kendi yağlarıyla kavrulmalarına kızarmalarına razı olmamış onlara vahiy nurunu göndermiştir.

17-02-2018 0 Yorum
Devamını oku
Hikmet Kaseleri - 23

“Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza buğz ve kin sokmak ve sizi Allah`ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maide: 90-91) Ayette geçen “buğz” kin ve düşmanlık demektir ve de muhabbetin zıddıdır. Habbe ve muhabbet aynı kökten gelir. Habbe, muhabbetle büyür, ürün verir. Muhabbet bizatihi bir üründür. “De ki Allah`ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin/sevdirsin” (Al-i İmran-31) buyrulur.

23-01-2018 0 Yorum
Devamını oku
Hikmet Kaseleri - 22

Muzarinin harekesinin zamme olması eldekinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dair latif bir mesajdır. Yani bu noktada her şey zammedir. Ona göre fetih olacak şeyler yapın demektir. Muzari fiilinin harekesi merfudur-zammedir. Zam, eklemek ve ziyadeleştirmek demektir. Zam fiyat artışı anlamında kullanıldığı için mevcut çağrışımı iyi değildir. Fakat gerçekte zam ilave bir şeyi eklemektir. İşte bu nedenle muzari fiilinin son harekesi zammedir. Yani bu fiilde zam vardır ilaveler vardır onu ortaya çıkarın on alın demektir.

14-12-2017 0 Yorum
Devamını oku
Hikmet Kaseleri - 21

Selam vermek Selam vermek de hafızayı güçlendirir. O çok merhametli Allah`ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman "selam" deyip geçerler. (Furkan:63) Peygamber (sav) hadiste “aranızda selamı açığa vurun ve yaygınlaştırın”(Müslim) buyurur. Çünkü selam güzel insanların güzel duygularını hayır dualarını celbeder...

22-11-2017 0 Yorum
Devamını oku
Hikmet Kaseleri - 20

Abdestte elin dirseklere-mirfak kadar yıkanması farzdır. Su; hayattır, temizliktir. Dirseklere kadar sürekli yıkanan el, hayat doludur, adalet sahibidir. O el, ölçüyü bildiği için terbiyeyi omuz hareketiyle değil, dirsek hareketiyle verir. Böylece camı kırmaz, gücünü kötüye kullanmaz. Sulanmayan el, hayırsız bir eldir. Abdestle sulanmadığından ve bu nedenle kuru olduğundan bu elin hareketi dirsekten değil, omuzdandır.

14-10-2017 0 Yorum
Devamını oku