• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

mezhepsiz bir müslümanlık olabilir mi

Soru

islam dini geldiğinde yanlız peygamber efendimizin söyledikleri uygulanırdı. zaman içinde bakıyorsunuz kı şafi,maliki,hanbeli...gibi meshepler belirledi ve bakıyorsunuz ki her mezhepte bazı uygulamalar farklılık arz ediyor bunların hangisinin daha efdal olduğunu nasıl ayırmamız gerek. ve tüm bu olanlar gerekli miydi yoksa müslümanlar tefrikaya düştükleri için mi oldu bunlar. mezhepsiz bir müslümanlık olabilir mi

Cevap

Peygamber (sav) hayatta iken Müslümanların herhangi bir sorunu oluyordu hemen peygambere gidip sorarlardı. Peygamber cevabını verirdi. Bazen Allah’tan vahiy beklerdi sonra cevap verirdi. Hazreti Resulullah’ın vefatından sonra yine sorular ve ihtilaflar oldu. Bu sefer sahabilerden âlim olanlara gelip sorularını soruyordular. Ashab Resulullah’tan bildiklerine göre cevap verirlerdi. Bazen Ashab bilgileri arasında ihtilaflar çıkıyordu. Bir Sahabi Peygamberin böyle yaptığını veya söylediğini gördüm, öbürü ben bu şekilde söylediğini gördüm diyorlardı. Hatta bazen Hz Ebubekir âlim olan sahabeleri toplardı filan meselede siz Resulullah’tan herhangi bir şeyi işitmiş misiniz?  Bazıları biz bu şekilde işittik deyince Hz Ebubekir o şekilde fetva verirdi. Böylece Ashab arasında değişik mezhepler meydana geldi. Nasıl ki Mezhebi İbni Abbas, ya Aişe, Ali, İbni Mesud, İbni Ömer ve saire mezhebi denildiği gibi.

Zaman gittikçe Tabiinler ve onların Tabiileri ta bu imamların zamanına kadar büyük imamların mezhepleri meydana çıktı ve kıyamete kadar ictihad kapısı kapanmaz ve İslam dini hiçbir sual altında kalmaz. Eskiden organ nakli yoktu şimdi bu meselede bazı geçmiş hükümlere kıyas edinerek ayet ve hadislerden hüküm çıkarılır ve fetva verilir. Bunun üzerine “Peygamber (sav), ‘ictihada sahibi olan kişi ictihadı isabetli ise iki sevap kazanır, hatalı ise bir sevap kazanır’ diye mezhepleri takviye etmiştir”.  Ve “Allah bilmediğiniz şeyleri âlimlerden sorun” diye emretmiştir.

Sorunuza gelince, bizler Mezheb imamları aracılığıyla Kur’an ve Sünnete tabi oluyoruz. Çünkü onlar bizden çok daha iyi Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarabildiklerine inanıyoruz. Eğer bir insan ayet ve hadislerden anlayıp hüküm çıkarabilme kabiliyetine sahipse sorun yok. Bu mesele uzundur bu kadar iktifa ederiz.