• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Zekât

Soru

Altının zekât nisabı kaçtır?

Cevap

Peygamber (SAV) altının zekât nisabıyla ilgili şöyle buyurmaktadır; “Altında yirmi dinara kadar bir şey yoktur. Senin yirmi dinarın bulunduğu ve üzerinden bir yıl geçtiği zaman, ondan yarım dinar zekât vermen gerekir.” (Ebu Davud)

Bir dinar/miskalın miktarıyla ilgili belde farklılığından ötürü çeşitli ihtilaflar bulunmaktadır. Yaygın olan görüşe göre; bir dinar 4,5 gr altına tekabül etmektedir. Bunun yirmi katı 90 gr yapıyor. Diğer görüşler ise bir dinarın 4,5 gramdan daha az olduğunu söyleyerek 20 katının 80 küsur grama eş değer olduğunu söylerler. 

Her hâlükârda kimin altını 85 grama ulaşırsa ve bunun üzerinden bir sene geçerse bunun 40/1’inin yani yarım miskalini zekât olarak vermelidir. Bundan sonrası için de durum aynıdır. Gram arttıkça zekâtı da ona göre verilir.

Sorularınız için: ittihadfetva@gmail.com
Daha geniş bilgi için: www.fetvakurulu.com