• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Yazarlarımızdan

Yazarlarımızdan

Abdülkadir Geylani (Rh.) ve Nefs Terbiyesi

Abdülkadir-i Geylânî`nin tasavvufu, şeriata ve dinin zâhirî hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır. O, her an Kur`an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşar. Ona göre bir zâhidin hayatında görülebilecek derunî haller dinî ölçülerin dışına taşmamalıdır. Müridlerine hep, “Uyun, uydurmayın; itaat edin, muhalefet etmeyin, yakınmayın; temizlenin, kirlenmeyin” şeklinde tavsiyelerde bulunurdu.

17-11-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

Bediüzzaman ve Tasavvuf

Ancak bu risklerle beraber, tarikatlerin önemine ve değerine dikkat çekerken de; kalbin bu vasıtayla işlettirilip insani hislerin yaratılış hedefine yöneltileceğini, zikir, riyazet gibi fiillerdeki ihlas ile gizli şirkten kurtulma imkanı olacağını, doğru yoldan sapmamış olanlarıyla dalalet ve şüphelerin atılacağını, oradaki huzurla gelen niyetin adetleri ibadete çevireceğini...

16-11-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

1922`de Gerçekten Saltanat Bitti Mi?

Hiç ehil olmayanların başa geçtiği dönemler de yaşanır, zor zamanlarda hayati kararlar veren ve tarihin seyrini değiştiren kahramanlar da ortaya çıkar bu sistemde. Osmanlı İmparatorluğu, 600 yılı aşkın bir süre hayatiyetini devam ettirdikten sonra XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde son nefesini verdi. Milli Eğitim Bakanlığına ait ve bir dönem okullarda okutulan bir yayında konu şu şekilde özetlenmiştir:

15-11-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Onlar, bu yönleriyle birer toplum önderi konumuna yükselmişler; Osmanlı`nın gelişmeyi engelleyici, bütünlüğü bozucu, bağımsızlığı zedeliyici modernleşmesinin karşısında dururken emperyalistlerin fiili işgal çabalarına karşı da cihadın önderi olmuşlardır. Bu hâlleriyle emperyalistlerin olduğu kadar onların içerideki modernist bağlılarının da hedefi haline gelmişlerdir.

14-11-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

Mevlana Halid-İ Bağdadi`nin İlmi ve Tasavvufi Hareketi

Mevlana Halid, İslami ilimlerde her dalda mütehassıs ve üstün favkiyeti olmasına rağmen çok merak ettiği ledünni ilimlere bir türlü vakıf olamıyordu. Bunun için kâmil bir mürşide ihtiyacı olduğunu düşünerek hacca gidip İslam dünyasının her tarafından gelen birçok âlimle görüşüp tanıştı, amacı kâmil bir mürşid bulup ona intisab etmekti.

13-11-2017 0 Yorum
Devamını oku