• İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016

Yazarlarımızdan

Yazarlarımızdan

Vahyin Toplumu: Birbirlerine Yar ve Yardımcı Olanlar

İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ (yakınlık) sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden, dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. (72)

14-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

İsmail Raci Faruki (1921-1986) ve Çağdaş Bilginin İslamileştirilmesi Projesi

Farûkî, yakın tarihte İslam ümmetinin yetiştirdiği, çağdaş İslam bilim cemaatinin düşünce ve aksiyon üreten ender mütefekkirlerindendir. Farûkî`nin çalışma alanları, akademik çevrelerce her ne kadar mukayeseli dinler tarihi odaklı görülse de, sanat, düşünce tarihi, siyaset felsefesi, batı felsefesi ve teolojisi, ahlak metafiziği, epistemoloji, ontoloji gibi birçok disiplini ve alanı ihtiva eder.

11-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

Enerjimizi Alternatif Üretmeye Harcamalıyız

Bilgi, öğrenme, insan davranışını belirleyen mutlak belirleyicidir. Özellikle son yüz yılda öğrenme, bilgiye ulaşma ve onun özgürlük vadeden prangalarına kapılma hızı baş döndürücü düzeydedir. Neredeyse geçmişten miras alınan ve “gökten” bağışlanan bilgi, öğretme ve öğrenilme sonucu oluşan davranışsal pratik; insan-insan, insan- eşya ilişkisinde belirleyici kılma imkânı kalmamıştır. Günlük tüketilen bilgi! mutlak belirleyici olma konumuna gelmiştir.

10-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

Her çocuk kabiliyetlidir, bize düşen...

İnsanımızın en çok yanıldığı konulardan birisi de çocukların bir kısmının kabiliyetli olduğu, önemli bir kısmının ise kabiliyetsiz veya düşük kabiliyette olduğunu zannetmesidir. Onları böyle bir inanca götüren etkenlerin başında eğitim sistemleri, okullara giriş puanlamaları ve daha sonra da derslerdeki başarı durumları gösterilmektedir.

09-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

Yazarlarımızdan

Kurtuluş ve Yükselişin Yolu: İlim

Ümmet, ilme sarılınca yol aldı; ilimden uzaklaşınca geri düştü. Nihayet Osmanlı günlerine geldiğimizde önce fende ve teknik bilimlerinde geri kalmıştı...

08-09-2017 0 Yorum
Devamını oku