• İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016

İlim İrfan

İlim İrfan

Günümüz Meselelerine Fetvalar

SORU: Mütekavvim ve gayri mütekavvim mal nedir? CEVAP: Bilfiil ihraz edilmiş olan ve şeriatın kendisinden yararlanmayı mubah kıldığı her şey mütekavvim maldır. İslâm dininin yenilmesini, içilmesini ve kullanılmasını meşru kıldığı ve fiilen elde edilmiş olan her şeye “mâl-i mütekavvim” adı verilmektedir.

18-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Resül-i Ekrem (s.a.a) her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde, onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre herkes her hangi mevkide olursa olsun bir oturuma girince nerede boş yer bulursa hemen oraya oturmalıdır.

18-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Dilin 5 ibadeti

Dil bu yönüyle diğer azalardan ayrılır. Diğer azaların mubah olan hususlar yönünde hareket etmesinde ve ahirette aleyhine bir zarar doğurmayan şeyleri yapmasında kişinin menfaati vardır. Dilin fayda getirmeyecek doğrultuda hareket etmesi ise, sahibine zarardan başka bir şey getirmez. Öyleyse bunlar üzerinde düşün!

18-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Günümüz Meselelerine Fetvalar

SORU: Arapça olarak yazılmayan muazzam İsimlere hürmet zorunlu mudur? CEVAP: Allah`u Teâla`nın, peygamberlerin, meleklerin ve Kuran`da geçen cümlelerin sadece Arapçasına değil, ecnebi dillerle yazılan şekline de hürmet göstermek gerekir. İbn Hacer derki:

17-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Bir hükümdarın pek çok cariyeleri vardı. İçlerinde pek güzel dilberler bulunmasına rağmen, siyah bir cariyeye daha fazla alaka ve sevgi gösterirdi. Diğerlerinin bunu çekemediğini fark eden padişah, bir gün kendilerine üzeri mücevheratla süsülü birer kristal bardak vermişti. Manevi değeri yanında maddi kıymeti de pek yüksek olan bu bardakları ellerinde tutan cariyeler, hayranlıkla bakarlarken padişah:

17-09-2017 0 Yorum
Devamını oku