• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

Keşkül

Alim ve Zalim Vakti zamanında bir zalim vardır. Adam dizi dizi haksızlıklar etmiş, nice zavalıları acımasız zulmüyle pençesi altında inim inim inletmiştir. Sayısız derecede yoksul ve düşkünlerin ocaklarını söndürmüş ve ettiği zulümleriyle ülkesinde adını azgın zalime çıkarmıştır.

28-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Hayatta Saklı Hikmet Sırları

Kur`an-ı Kerim›de kâfirlere ve zalimlere verilen dünyevi nimetlerin gerçekte onların azabını artırdığı haber verilir. Ne müthiş bir ibret ve hikmet tablosu! Aynı nimet, birini şükre götürürken diğerini küfre götürüyor. Birisinin cennetteki derecesini yükseltir, diğerinin cehennemdeki azabını. Demek ki, nimetin yaratılış hikmeti içinde cennet de saklı, cehennem de.

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

ZAYIFLAMA İLACI İmam Şafiî Muhammed b. İdris Hazretleri anlatıyor: Eski zamanda pek şişman bir kral varmış. Şişko kral zeki hekimlerden birinden kendisini zayıflatacak ilaçlar talep etmiş. Doktor onu görünce şöyle demiş:

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Günümüz Meselelerine Fetvalar

✒SORU: Bedendeki kılları aldırmak caiz midir? CEVAP: İnsan bedeninde bulunan kılların şeriattaki durumu üç hükümde ele alınır. Bunların birincisi; İslam`ın alınmasını tavsiye ettiği ve fıtrattan saydığı kıllar ki; etek altı ile koltuk altını tıraş etmek ve bıyıkları kısaltmaktır.

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Yönelis (Kasd) Mertebesi

Bu mertebe salik lehine ve aleyhine olan şeyleri birbirinden ayırmaya muhtaçtır, buna göre lehine olana yapışacak, aleyhine olanı terkedecektir. Bu muhasebedir ve mertebece tevbeden önce gelir. Böylece salik lehine ve aleyhine olan şeyi öğrenince, aleyhine olanı terkedip ondan kurtulmaya çalışır, aleyhine olanı terk etmesi tevbedir.

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku