• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

Keşkül

ZAYIFLAMA İLACI İmam Şafiî Muhammed b. İdris Hazretleri anlatıyor: Eski zamanda pek şişman bir kral varmış. Şişko kral zeki hekimlerden birinden kendisini zayıflatacak ilaçlar talep etmiş. Doktor onu görünce şöyle demiş:

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Günümüz Meselelerine Fetvalar

✒SORU: Bedendeki kılları aldırmak caiz midir? CEVAP: İnsan bedeninde bulunan kılların şeriattaki durumu üç hükümde ele alınır. Bunların birincisi; İslam`ın alınmasını tavsiye ettiği ve fıtrattan saydığı kıllar ki; etek altı ile koltuk altını tıraş etmek ve bıyıkları kısaltmaktır.

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Yönelis (Kasd) Mertebesi

Bu mertebe salik lehine ve aleyhine olan şeyleri birbirinden ayırmaya muhtaçtır, buna göre lehine olana yapışacak, aleyhine olanı terkedecektir. Bu muhasebedir ve mertebece tevbeden önce gelir. Böylece salik lehine ve aleyhine olan şeyi öğrenince, aleyhine olanı terkedip ondan kurtulmaya çalışır, aleyhine olanı terk etmesi tevbedir.

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Nikah Akdinde Vekalet

Vekâlet; bir kimsenin başka birine kendi adına hukuki işlem yapma yetkisi vermesidir. (DİA) Bu, alışveriş gibi günlük hayatta sık sık yaptığımız muamelelerde geçerli olduğu gibi nikâh akdi gibi aile hukukunu ilgilendiren durumlar için de geçerlidir.

21-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Hicri Yılbaşımız mübarek olsun

Asırlarca Müslüman topluluklar tarafından kullanılan ve halen kullanılmaya devam eden ‘Hicri Kameri` takvim halen Müslümanlar arasında eski tazeliğini korumaktadır. Farklı nedenlerden dolayı değişik takvim kullanan Müslüman devletler istisna edilecek olursa, tüm dünya Müslümanları oruç, hacc, bayram gibi önemli günlerini Hicri Kameri takvime göre tanzim etmektedirler.

21-09-2017 0 Yorum
Devamını oku