• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

Keşkül

Allah Ne Derse Öyle Olur Çanakkale harbinin devam ettiği günlerde bir Ramazan arefesiydi. Cephe kumandanı Vehip Paşa 9. Tümenin genç imamını çağırarak mahzun bir şekilde istemeye istemeye şöyle dedi:

29-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Erkeğin Boşanma Hakkını Eşine Vermesi (Tefviz)

Nikâh kıyıldığı esnada kadına talak hakkını verme, Hanefi mezhebi dışındaki bütün mezhepler tarafından caiz görülmemektedir. Yani akit sırasında kadına verilen “boşanma hakkı” şartı cumhura göre lağv/geçersizdir. Zorunluluğu yoktur. (Minhâcu`t Talibin, İmam Nevevî, Daru`l Feyhâ DİMEŞK 2013 s.461) Hanefi mezhebine göre ise nikâh akdi sırasında tefvîz`in meşru olması için icâb/teklifin kadın tarafından yapılması gerekir.

28-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Tevbenin Şartları

"Ey Allahım! Ben günahtan kurtulmuş değilim senden özür dilemeye yüzüm yok. Bunu başarmaya gücüm de yok. Fakat ben günahkarım ve senin affını talep ediyorum. Ey Allahım günah konusunda benim herhangi bir mazeretim yok. Affetmek sadece sana mahsus ve o günah da sadece bana ait. Eğer affedersen benim için ne mutlu! Affetmezsen doğrusunu sen bilirsin".

28-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Alim ve Zalim Vakti zamanında bir zalim vardır. Adam dizi dizi haksızlıklar etmiş, nice zavalıları acımasız zulmüyle pençesi altında inim inim inletmiştir. Sayısız derecede yoksul ve düşkünlerin ocaklarını söndürmüş ve ettiği zulümleriyle ülkesinde adını azgın zalime çıkarmıştır.

28-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Hayatta Saklı Hikmet Sırları

Kur`an-ı Kerim›de kâfirlere ve zalimlere verilen dünyevi nimetlerin gerçekte onların azabını artırdığı haber verilir. Ne müthiş bir ibret ve hikmet tablosu! Aynı nimet, birini şükre götürürken diğerini küfre götürüyor. Birisinin cennetteki derecesini yükseltir, diğerinin cehennemdeki azabını. Demek ki, nimetin yaratılış hikmeti içinde cennet de saklı, cehennem de.

26-09-2017 0 Yorum
Devamını oku