• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

Suizan (Su-İzan) Nedir

“Sû-i hareket (kötü davranış)”, “sûi ahlâk (kötü ahlâk)”, “sû-i niyet (kötü niyet)” vb. gibi, “sû-izan” da, “kötü zan” anlamındadır. “Sû” kelimesi, verilen örnekler ve benzerlerinde, daima, “sıfat” anlamını ifade eder. “Zan” kelimesi ise, “sanma; farz ve tahmin etme; ihtimâle göre hükmetme” demek olduğu gibi, “şek, şüphe, tereddüd, vehim, hayâl” gibi anlamlara da gelir.

05-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Tevbeden Sonra Yeniden İşlenen Günahla Eski Günahlar Geri Döner mi?

Tevbeyi bozarak aynı suçun yeniden işlenmesi halinde tevbe edenin günahının geri dönmeyeceğini söyleyen ikinci gurup, söz konusu günahın tevbe ile ortadan kalktığını, işlenmemiş sayıldığını ve olmamış gibi kabul edilmesi gereğini ifade ederler. Dolayısıyla günahın geri dönmesi söz konusu değildir. Söz konusu olan yalnızca ikinci defa işlemeden doğan günahtır.

04-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Milliyet ve Ümmetçilik Bağlamında İslam`ın Halkları Ve Dilleri Tanıması

Allah Teâla, bütün insanları tek bir millet olarak yaratabileceği halde bildiği hikmetlerden dolayı insanları farklı milletler ve kabileler olarak yaratmıştır. Bunun sonucu olarak insanlardan birbirleriyle tanışmalarını ve birbirlerini tanıyıp inkâr etmemelerini istemiştir.

04-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Cahiliye; Anlamı ve Mahiyeti

Cahiliye, belli bir döneme veya belli bir topluma ait bir olgu değil; insan hayatında sürekli var olan dinamik ve yaşayan bir olgudur. İslam`dan önceki dönem cahiliye devri olduğu gibi; günümüz modern cahiliyesi de en büyük ve en ilkel cahiliyedir. Cahiliyenin, kendine göre inanç sistemi, yaşayış biçimi, ahlak anlayışı ve dünya görüşü vardır.

03-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Tevbenin Geciktirilmesi de Tevbeyi Gerektiren Bir Günahtır

Bunlardan biri şudur ki günahtan tevbe etme hususunda-acele etmek derhal yerine getirilmesi gereken (fevri) bir farzdır. Bunun geciktirilmesi caiz olmaz. Geciktiği zaman, geciktirme günahını işlemiş olur. Günahlardan tevbe ettiği zaman geriye başka bir tevbe kalır. O da tevbeyi geciktirme tevbesidir.

03-10-2017 0 Yorum
Devamını oku