• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

Keşkül

Balina Ziyafeti Ashab-ı Kiram`dan Cabir r.a. Hazretleri anlatıyor:Rasulullah s.a.v. bizi bir müfreze (askeri birlik) ile göndermişti. Başımıza da Ebu Ubeyde`yi komutan tayin etmişti. Kureyş`e ait bir kervanı ele geçirmekle vazifeliydik. Azık olarak da bize bir dağarcıkta hurma verilmişti.

07-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Kuranı Kerimde Tövbe

“O tevbekarlar, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, secdeye kapananlar, iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar, Allah`ın hududunu muhafaza edenlerdir. Öyleyse müjdele o imanı bütün mü`minlere!” (Tevbe, 112) Allah`ın hududunu muhafaza etmek, tevbenin bir bölümüdür. Tevbe, bu ayette bahsi geçen hususların toplamıdır.

07-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Tevbe ve Niyet

Herhangi bir günaha dalmış ve bundan dolayı tevbe ye azmetmiş ancak, içinde bulunduğu durumdan dolayı tevbe etmesi için bu günahın bir bölümünü işlemesi gereken kimsenin durumu. Örnek olarak, kendisi için haram olan bir hanımla temas eden, sonra tevbeye azmeden kimsenin bunu yapabilmesi için uzvunu geri çekmesi gerekir ki bu da ilişkinin bir bölümüdür.

05-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Suizan (Su-İzan) Nedir

“Sû-i hareket (kötü davranış)”, “sûi ahlâk (kötü ahlâk)”, “sû-i niyet (kötü niyet)” vb. gibi, “sû-izan” da, “kötü zan” anlamındadır. “Sû” kelimesi, verilen örnekler ve benzerlerinde, daima, “sıfat” anlamını ifade eder. “Zan” kelimesi ise, “sanma; farz ve tahmin etme; ihtimâle göre hükmetme” demek olduğu gibi, “şek, şüphe, tereddüd, vehim, hayâl” gibi anlamlara da gelir.

05-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Tevbeden Sonra Yeniden İşlenen Günahla Eski Günahlar Geri Döner mi?

Tevbeyi bozarak aynı suçun yeniden işlenmesi halinde tevbe edenin günahının geri dönmeyeceğini söyleyen ikinci gurup, söz konusu günahın tevbe ile ortadan kalktığını, işlenmemiş sayıldığını ve olmamış gibi kabul edilmesi gereğini ifade ederler. Dolayısıyla günahın geri dönmesi söz konusu değildir. Söz konusu olan yalnızca ikinci defa işlemeden doğan günahtır.

04-10-2017 0 Yorum
Devamını oku