• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

Allah`ın İnsana İnayeti

Bu konuda büyük gayret sarfederek sonunda O`nun kapısına ulaşır, yüzünü eşiğine koyar ve zavallı, yalvaran,korkak, ağlar ve üzgün bir şekilde o eşiğin toprağını yastık yapar. Rabbine yalvarır, merhametini, acımasını ister ve O`ndan özür diler. Eliyle kendini O`nun huzuruna atar, O`na boyun eğer ve boynunun ipini ona verir.

09-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Mehir Olabilecek Mallar

Şafi ve Hanbeli mezhebine göre mehrin miktarı tam olarak belirtilmemiştir. Bu bakımdan mehir az da olsa çok da olsa geçerlidir. (El Hâvî`l Kebîr, El Mâverdî, Mektebetü`ş Şâmile c.9 s.397) Hanefi mezhebine göre mehir en az on dirhem, Maliki mezhebine göre ise en az çeyrek dinar olmalıdır.

09-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Baykuşlar ve Nuşirevan Adaletiyle meşhur İran hükümdarlarından Nuşirevan tahta geçtiği ilk yıllarda, halka karşı o kadar zalim ve gaddarca davranmış, o kadar zevk-ü sefasına düşkünmüş ki, millet artık ca-nından bıkar hale gelmiş, en ufak ses çıkaran olsa kellesi gidermiş. İşte bu zalim hükümdar Nuşirevan, bir gün maiyetiyle beraber ava çıkmıştı.

08-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Resulullah (S.A.V.)`İn İrtihAliyle Solan Ağaç

Ümmü Ma`bedin kız kardeşinin oğlu Hind`den, o da Ümmü Ma`bed`den şöyle nakletmiştir: Resûlullah (s.a.v.) çadırıma uğradı. Gece çadırımda istirâhat edip, uyudu. Uyanınca su istedi. Mübarek ellerini yıkadı ve ağzını çalkalayıp, suyunu çadırımın yanında bulunan bir dikenin dibine döktü. Sabahleyin baktık ki, oradan büyük bir ağaç yetişmiş.

08-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Kulun Tevbesinden Allah`ın Duydugu Memnuniyet

“Allah`ın kulun tevbesine olan sevinci, içinizden birinin şöyle bir durumdaki sevincinden daha fazladır: O kişi çölde devesiyle yolculuk etmekte iken, üzerinde yiyeceği ve içeceği bulunan devesi kaçıp gider. O ki bu devesini bulmaktan ümit keser ve bir ağacın gölgesine varıp orada uzanıp yatar.

08-10-2017 0 Yorum
Devamını oku