• İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016

İlim İrfan

İlim İrfan

Tevbe ve Niyet

Herhangi bir günaha dalmış ve bundan dolayı tevbe ye azmetmiş ancak, içinde bulunduğu durumdan dolayı tevbe etmesi için bu günahın bir bölümünü işlemesi gereken kimsenin durumu. Örnek olarak, kendisi için haram olan bir hanımla temas eden, sonra tevbeye azmeden kimsenin bunu yapabilmesi için uzvunu geri çekmesi gerekir ki bu da ilişkinin bir bölümüdür.

05-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Suizan (Su-İzan) Nedir

“Sû-i hareket (kötü davranış)”, “sûi ahlâk (kötü ahlâk)”, “sû-i niyet (kötü niyet)” vb. gibi, “sû-izan” da, “kötü zan” anlamındadır. “Sû” kelimesi, verilen örnekler ve benzerlerinde, daima, “sıfat” anlamını ifade eder. “Zan” kelimesi ise, “sanma; farz ve tahmin etme; ihtimâle göre hükmetme” demek olduğu gibi, “şek, şüphe, tereddüd, vehim, hayâl” gibi anlamlara da gelir.

05-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Tevbeden Sonra Yeniden İşlenen Günahla Eski Günahlar Geri Döner mi?

Tevbeyi bozarak aynı suçun yeniden işlenmesi halinde tevbe edenin günahının geri dönmeyeceğini söyleyen ikinci gurup, söz konusu günahın tevbe ile ortadan kalktığını, işlenmemiş sayıldığını ve olmamış gibi kabul edilmesi gereğini ifade ederler. Dolayısıyla günahın geri dönmesi söz konusu değildir. Söz konusu olan yalnızca ikinci defa işlemeden doğan günahtır.

04-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Milliyet ve Ümmetçilik Bağlamında İslam`ın Halkları Ve Dilleri Tanıması

Allah Teâla, bütün insanları tek bir millet olarak yaratabileceği halde bildiği hikmetlerden dolayı insanları farklı milletler ve kabileler olarak yaratmıştır. Bunun sonucu olarak insanlardan birbirleriyle tanışmalarını ve birbirlerini tanıyıp inkâr etmemelerini istemiştir.

04-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Cahiliye; Anlamı ve Mahiyeti

Cahiliye, belli bir döneme veya belli bir topluma ait bir olgu değil; insan hayatında sürekli var olan dinamik ve yaşayan bir olgudur. İslam`dan önceki dönem cahiliye devri olduğu gibi; günümüz modern cahiliyesi de en büyük ve en ilkel cahiliyedir. Cahiliyenin, kendine göre inanç sistemi, yaşayış biçimi, ahlak anlayışı ve dünya görüşü vardır.

03-10-2017 0 Yorum
Devamını oku