• İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016

İlim İrfan

İlim İrfan

Keşkül

Baykuşlar ve Nuşirevan Adaletiyle meşhur İran hükümdarlarından Nuşirevan tahta geçtiği ilk yıllarda, halka karşı o kadar zalim ve gaddarca davranmış, o kadar zevk-ü sefasına düşkünmüş ki, millet artık ca-nından bıkar hale gelmiş, en ufak ses çıkaran olsa kellesi gidermiş. İşte bu zalim hükümdar Nuşirevan, bir gün maiyetiyle beraber ava çıkmıştı.

08-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Resulullah (S.A.V.)`İn İrtihAliyle Solan Ağaç

Ümmü Ma`bedin kız kardeşinin oğlu Hind`den, o da Ümmü Ma`bed`den şöyle nakletmiştir: Resûlullah (s.a.v.) çadırıma uğradı. Gece çadırımda istirâhat edip, uyudu. Uyanınca su istedi. Mübarek ellerini yıkadı ve ağzını çalkalayıp, suyunu çadırımın yanında bulunan bir dikenin dibine döktü. Sabahleyin baktık ki, oradan büyük bir ağaç yetişmiş.

08-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Kulun Tevbesinden Allah`ın Duydugu Memnuniyet

“Allah`ın kulun tevbesine olan sevinci, içinizden birinin şöyle bir durumdaki sevincinden daha fazladır: O kişi çölde devesiyle yolculuk etmekte iken, üzerinde yiyeceği ve içeceği bulunan devesi kaçıp gider. O ki bu devesini bulmaktan ümit keser ve bir ağacın gölgesine varıp orada uzanıp yatar.

08-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Balina Ziyafeti Ashab-ı Kiram`dan Cabir r.a. Hazretleri anlatıyor:Rasulullah s.a.v. bizi bir müfreze (askeri birlik) ile göndermişti. Başımıza da Ebu Ubeyde`yi komutan tayin etmişti. Kureyş`e ait bir kervanı ele geçirmekle vazifeliydik. Azık olarak da bize bir dağarcıkta hurma verilmişti.

07-10-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Kuranı Kerimde Tövbe

“O tevbekarlar, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, secdeye kapananlar, iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar, Allah`ın hududunu muhafaza edenlerdir. Öyleyse müjdele o imanı bütün mü`minlere!” (Tevbe, 112) Allah`ın hududunu muhafaza etmek, tevbenin bir bölümüdür. Tevbe, bu ayette bahsi geçen hususların toplamıdır.

07-10-2017 0 Yorum
Devamını oku