• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

Keşkül

Bir gün Hazret-i Ebû Bekr (r.a), Habîb-i Mükerremin (s.a.v.) huzûr-ı şerîflerinde, se`âdetle otururlarken; Bir bedbaht kötü huylu kimse; bir edebsizlik edip, Ebû Bekre dil uzatıp, yakışıksız sözler söyledi. Hazret-i Server-i kâinât; o edebsiz, Ebû Bekre edebsizlik ettikçe; bir şey söylemez, ba`zan da tebessüm eder idi. Hazret-i Ebû Bekr;

20-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Görme (Bakma) Duyusunun Görevleri

Bu durum bakanın, bakmasını mubah kılacak bir sebeb olmadığı zaman içindir. İçerde kendine ait bir avretin bulunması, veya oraya bakmak üzere emredilmemiş veya izin verilmiş olması halinde durum böyledir. Sonuç olarak; gözümü gayri İslami şeylerden, boş, lüzumsuz şeylerden, muhafaza etmeliyiz. Nitekim göz kalbin aynasıdır.

19-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

İlim-Hikmet ilişkisi

Ahlâkın esasını hikmet, şecaat, iffet ve adalete bağlayan İmamı Gazâli, hikmet için şu genellemeyi yapar: Hikmet, bir hal ve keyfiyettir ki, kendi tercihimizle yaptığımız işlerimizde doğruyu yanlıştan onunla ayırt edebiliriz. İlim kuvvetinin iyiliği ve güzelliği, sözlerde doğruyu ve yalanı, inançlarda hak ile batılı, işlerde güzel ile çirkini kolaylıkla ayırt edebilecek bir hal almasıdır.

19-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat yolu kat edip tekrar kralın yanına döndüklerine hepsi aynı şikayette bulundu: Yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve moloz yığını vardı ve bu moloz yığını yolculuğu zorlaştırıyordu. Günün sonunda yalnız bir yolcu da bitiş çizgisine yorgun argın ulaştı.

19-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Günümüz Meselelerine Fetvalar

SORU: Mütekavvim ve gayri mütekavvim mal nedir? CEVAP: Bilfiil ihraz edilmiş olan ve şeriatın kendisinden yararlanmayı mubah kıldığı her şey mütekavvim maldır. İslâm dininin yenilmesini, içilmesini ve kullanılmasını meşru kıldığı ve fiilen elde edilmiş olan her şeye “mâl-i mütekavvim” adı verilmektedir.

18-09-2017 0 Yorum
Devamını oku