• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

İlim İrfan

İlim İrfan

İlim-Hikmet ilişkisi

Ahlâkın esasını hikmet, şecaat, iffet ve adalete bağlayan İmamı Gazâli, hikmet için şu genellemeyi yapar: Hikmet, bir hal ve keyfiyettir ki, kendi tercihimizle yaptığımız işlerimizde doğruyu yanlıştan onunla ayırt edebiliriz. İlim kuvvetinin iyiliği ve güzelliği, sözlerde doğruyu ve yalanı, inançlarda hak ile batılı, işlerde güzel ile çirkini kolaylıkla ayırt edebilecek bir hal almasıdır.

19-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat yolu kat edip tekrar kralın yanına döndüklerine hepsi aynı şikayette bulundu: Yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve moloz yığını vardı ve bu moloz yığını yolculuğu zorlaştırıyordu. Günün sonunda yalnız bir yolcu da bitiş çizgisine yorgun argın ulaştı.

19-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Günümüz Meselelerine Fetvalar

SORU: Mütekavvim ve gayri mütekavvim mal nedir? CEVAP: Bilfiil ihraz edilmiş olan ve şeriatın kendisinden yararlanmayı mubah kıldığı her şey mütekavvim maldır. İslâm dininin yenilmesini, içilmesini ve kullanılmasını meşru kıldığı ve fiilen elde edilmiş olan her şeye “mâl-i mütekavvim” adı verilmektedir.

18-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Resül-i Ekrem (s.a.a) her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde, onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre herkes her hangi mevkide olursa olsun bir oturuma girince nerede boş yer bulursa hemen oraya oturmalıdır.

18-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Dilin 5 ibadeti

Dil bu yönüyle diğer azalardan ayrılır. Diğer azaların mubah olan hususlar yönünde hareket etmesinde ve ahirette aleyhine bir zarar doğurmayan şeyleri yapmasında kişinin menfaati vardır. Dilin fayda getirmeyecek doğrultuda hareket etmesi ise, sahibine zarardan başka bir şey getirmez. Öyleyse bunlar üzerinde düşün!

18-09-2017 0 Yorum
Devamını oku