• İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016

İlim İrfan

İlim İrfan

Kulluğun Çeşitleri

Kulluğun genel ve özel olarak ikiye ayrılmasının bir benzeri kunut (Allah`a samimi olarak ibadet etme) ve sucud (secde etme) hakkında mevcuddur. Allah Teala özel kunut konusunda şöyle der:“İnkar eden hiç, gece yarılarında secde ederek, namaz kılarak Allah`a itaat eden boyun eğen Ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini uman gibi midir?” (Zümer, 9)

17-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Keşkül

Yirmi Saniyede Şeytan hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri`nin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptırmaya muvaffak olamamıştı. Birgün:

16-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Günümüz Meselelerine Fetvalar

SORU: Nikah kıyıldığı sırada velinin gerekli oluşuyla ilgili Efendimizin açık hadisleri olduğu halde Hanefiler neden buna muhalefet etmektedirler. Bununla ilgili kendilerinin delilleri nelerdir?

16-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Kul Ölünceye Kadar ‘Yalnız Sana İbadet Ederiz`in Lüzumu

Yani ölüm ve ölümle ilgili şeyler. Dolayısıyla kul sorumluk dünyasında olduğu sürece kulluktan, kul olmaktan vazgeçemez. Hatta iki meleğin sorgulamasından dolayı berzahta da başka bir kullukla kul olmaya devam eder. İki melek ona; kime ibadet ettiğini, Rasulullah (s.a.v) hakkında ne düşündüğünü sorarlar ve kuldan cevab isterler.

16-09-2017 0 Yorum
Devamını oku

İlim İrfan

Hikmet; Anlam Ve Mahiyeti

Hikmet ile hükm kelimeleri Kur`an`da bazen aynı anlamda kullanılmaktadır. Mesela, Yusuf aleyhiselama daha genç iken `hükm`, yani hikmet verilmiştir. Kimilerine göre `hükm`, hikmetten daha kapsamlıdır. `Hikmet` sözde ve işte en iyiyi yakalamak veya olması gerekeni idrâk etmektir. Doğru bir karar, isabetli bir sonuç, tutarlı ve sağlam bir hareket tarzı, bir şeyin faydalı hale getirilmesi hikmettir.

15-09-2017 0 Yorum
Devamını oku