• İnzar Dergisi - Ocak 2018
  • İnzar Dergisi - Aralık 2017
  • İnzar Dergisi - Kasım 2017
  • İnzar Dergisi - Ekim 2017
  • İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017

Hz. Peygamber (S.A.V.)`İn Mübarek İsimleri

19-01-2018 0 Yorum İlim İrfan

Buhâri ve Müslim`in Cübeyr bin Mut`im`den rivâyeti şöyledir: “Ben, Resûlullah (s.a.v.)`in şöyle buyurmakta olduğunu işitmişimdir: ‘Biliniz ki; benim bazı isimlerim vardır! Ben, Muhammed ve Ahmed`im! Ben, Allah`ın kendisi sebebiyle küfrü imha ettiği el-Mâhî`yim! Ben, insanların kendi kademi üzerinde haşrolunacakları el-Hâşir`im! Yine ben elAkib`im! O Akib ki, kendisinden sonra asla bir...

Sevgili Peygamberimiz`in (s.a.v.) isimleri pek çoktur. Bu isimlerden her biri, hiç şüphesiz O`nun büyüklüğüne ve şerefinin yüksekliğine delâlet etmektedir... Bazı alimler, gerek Kur`ân`da geçen gerek hadislerde bulunan, gerekse daha önce nazil olmuş semavî kitaplarda bulunan bu isimlerin sayı- sının bin olduğunu söylemektedirler.

Buhâri ve Müslim`in Cübeyr bin Mut`im`den rivâyeti şöyledir: “Ben, Resûlullah (s.a.v.)`in şöyle buyurmakta olduğunu işitmişimdir: ‘Biliniz ki; benim bazı isimlerim vardır! Ben, Muhammed ve Ahmed`im! Ben, Allah`ın kendisi sebebiyle küfrü imha ettiği el-Mâhî`yim! Ben, insanların kendi kademi üzerinde haşrolunacakları el-Hâşir`im! Yine ben elAkib`im! O Akib ki, kendisinden sonra asla bir peygamber gelmeyecektir!...`”

Yine Cübeyr`den Ahmed`in, Tayâlisî`nin rivâyetinde ise, yukarıda geçen beş isme ilaveten: “...Yine ben, el-Hâtem`im ki, peygamberlik benimle mühürlenmiştir” buyurulmuştur.

Nebî (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Rabbim`in indinde benim on adım var: Muhammed, Ahmed, Fâtih, Hâtem, Ebû`lKâsım, Haşir, kıb, Mâhî, Yâsîn ve Tâhâ.”

Mücâhid`in rivâyeti ise şöyledir: “Ben Muhammed ve Ahmed`im. Ben Melhame yani savaş peygamberiyim. Ben Mukaffa ve Hâşir`im. Ben, zirâat yapmak için değil, Allah yolunda savaşmak için gönderildim.”

Müslim`in Ebû Musa el-Eşari (r.a.)`den rivâyeti de şöyledir, “Peygamber (s.a.v.), kendi zâtına ait bazı isimleri bize haber vermişti. O (s.a.v.) demişti ki: “Ben Muhammed`im, Ahmed`im! Ben Mukaffa ve Hâşir`im! Ben, tevbe peygamberi, savaş peygamberi ve rahmet peygamberiyim.”

İbn-i Asâkîr îbn-i Abbas`tan şöyle rivâyet eder: “Benim Kur`ân`daki adım Muhammed, İncil`deki adım Ahmed, Tevrat`taki adım da Ahyed`dir. Bana Ahyed denilmiş, çünkü ben, ümmetimi cehennem ateşinden uzaklaştırıyorum.” 

 

İlim İrfan
Yazdır Arkadaşına gönder

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.